Tamara Šimončíková Heribanová: Literárne súťaže sú skvelým nástrojom pre budovanie sebauvedomenia v mene tvorby

Literárny Kežmarok je najstaršou slovenskou nepretržite konanou literárnou súťažou pre mladých a detských začínajúcich autorov a autorky. Tento rok sa koná už 56. ročník a s jeho spustením súvisí aj niekoľko noviniek. Okrem novej dynamickej webovej stránky sa jeho ambasádorkou stala uznávaná spisovateľka a novinárka Tamara Šimončíková Heribanová. Sme nesmierne radi, že...

Čítajte viac

Tamara Šimončíková Heribanová: Je to priestor, kde môžeme pracovať na tom, aby sme boli lepšími

V čom vidíš význam takýchto súťaží? Súťaže tohto typu podľa mňa poskytujú priestor, kde môžeme pracovať na tom, aby sme boli lepší v odvetví, ktoré nás baví, v tomto prípade v próze alebo poézií, ale i samotnom sebavyjadrovaní. Moja cesta k literatúre bola dosť ovplyvnená momentom, keď mi ako študentke, v tom čase ešte...

Čítajte viac

Mladí autori sa môžu zapojiť do 56. ročníka súťaže Literárny Kežmarok

TASR, 13. 4. 2020 V Kežmarku odštartoval 56. ročník najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že žiaci zo základných a stredných škôl môžu svoje práce posielať do 30. júna. Literárny Kežmarok...

Čítajte viac

Nora Baráthová: Hviezdoslav a Goethe nechýbajú, bohmi sú youtuberi

Pravda, 20. 4. 2021 V Kežmarku odštartoval 56. ročník najstaršej autorskej súťaže pre deti a mládež na Slovensku Literárny Kežmarok. Žiaci zo základných a stredných škôl môžu svoje práce posielať do konca júna, súťaž sa vyhodnotí v septembri. O podnetnej tradícii nám porozprávala spisovateľka a historička Nora Baráthová. Ste...

Čítajte viac

Tamara Šimončíková Heribanová: Literárny Kežmarok je priestor pre mladé talenty

Sme nesmierne radi, že si prijala ponuku stať sa ambasádorkou tohoto ročníka. Čo sa ti vynorí ako prvé, keď sa povie Literárny Kežmarok? Literárny Kežmarok vnímam ako významnú literárnu udalosť, ktorá dáva priestor mladým talentom, aby predstavili svoju tvorivosť, ukázali, čo cítia a ako písaným slovom vnímajú svet naokolo....

Čítajte viac

Mladí autori môžu svoje práce prihlasovať do súťaže Literárny Kežmarok

Organizátori najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku vyhlásili jej 56. ročník. Do poroty zasadnú Daniel Hevier a Monika Kompaníková. Ambasádorkou sa pre tento rok stala spisovateľka a novinárka Tamara Šimončíková Heribanová.  Literárny Kežmarok je významným literárnym a kultúrno – spoločenským podujatím podporujúcim rast mladých talentov, zdôrazňujúcim národné tradície...

Čítajte viac

Príhovor primátora Jána Ferenčáka k vyhláseniu 56. ročníka

Milí mladí poeti a prozaici, vážení rodičia, pedagógovia. Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti prihovoril pri príležitosti vyhlásenia súťaže 56. ročníka Literárneho Kežmarku, najstaršej nepretržite konanej slovenskej literárnej súťaže mladých a detských začínajúcich autorov nielen zo Slovenska, ale aj z území, kde žijú zahraniční Slováci. Na Literárnom Kežmarku začínali svoju...

Čítajte viac

Výsledky 55. ročníka Literárneho Kežmarku 2020

KATEGÓRIA   POÉZIA miesto: Soňa Čandíková, 10 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa miesto: Anežka Ščurková, 9 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa miesto: Eva Onderišinová, 10 r., ZŠ Jána Švermu Humenné   Čestné uznania: Nela Chovancová, 10 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa Sofia Ivanová, 10 r., ZŠ...

Čítajte viac

S vďakou Pavlovi Winczerovi

Profesor Pavol Winczer vo svojej pozostalosti odkázal významný finančný dar Mestskej knižnici v Kežmarku, ktorá zaň obnovuje svoj knižničný fond. Pri tejto príležitosti počas 55. ročníka Literárneho Kežmarku viceprimátor mesta Karol Gurka prijal profesorovho vnuka Tobiasa Winczera a v mene obyvateľov Kežmarku jemu a sprostredkovane i celej rodine Winczerovcov oficiálne za dar poďakoval...

Čítajte viac

Literárny Kežmarok si pripomenul študentské roky básnika Pavla Országha Hviezdoslava

Najstaršia celoslovenská literárna súťaž mladých a detských autorov sa koná nepretržite už od roku 1966.   História podujatia Cesta Literárneho Kežmarku sa začala 17. novembra 1966, vtedy však niesol iný názov. „Pri ďalšom ročníku sme si uvedomili, že to už nemôže byť Hviezdoslavov Kežmarok,“ spomína na začiatky kultúrneho podujatia historička...

Čítajte viac

Mladí autori už môžu svoje práce prihlasovať do súťaže.

Najstaršia autorská literárna súťaž pre deti a mládež na Slovensku Literárny Kežmarok napíše tohto roku už svoju 55. kapitolu. Vyhodnotenie súťaže s bohatým sprievodným programom sa uskutoční 17. – 19. júna v Kežmarku, uzávierka prihlasovania prác je 9. apríla 2020. Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom...

Čítajte viac

Literárny Kežmarok napíše 54. kapitolu

Päťdesiaty štvrtý ročník Literárneho Kežmarku sa 13. a 14. júna 2019 uskutoční v rámci 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku a venovaný bude téme Kežmarok a Spiš v krásnej literatúre. Do autorskej súťaže v písaní poézie a prózy žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na Slovensku a Slovákov...

Čítajte viac