Rozvoj literárnej tvorivosti detí

Bezplatný workshop s lektorkou PaedDr. Evou Kollárovou. Ak máte záujem zúčastniť sa na workshope ako správne motivovať a viesť mladých začínajúcich autorov pri písaní básnických a prozaických útvarov pred odoslaním do súťaže Literárny Kežmarok i iných podobných autorských súťaží, ktorý sa uskutoční v stredu 24. apríla 2024 o 10.00 hod. v Mestskej knižnici v Kežmarku,...

Čítajte viac

SLOVO POROTY 58. ROČNÍKA LITERÁRNEHO KEŽMARKU

Jeseň má v Kežmarku prechodný pobyt. A už takmer šesť desaťročí spája svoj každoročný návrat s prehliadkou mladých literátov z celého Slovenska, ktorí sa pod hlavičkou Literárneho Kežmarku prezentujú svojimi poetickými i prozaickými prácami. 58. ročník tohto podujatia, ako jednej z najznámejších literárnych súťaží, pridal nielen ďalšiu guľôčku na...

Čítajte viac

Program Literárneho Kežmarku 2023

Program Literárneho Kežmarku 5. október – štvrtok 14.00 VITAJTE V KEŽMARKU Prijatie účastníkov podujatia primátorom mesta Obradná sieň MsÚ, Hlavné námestie 1 15.00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 58. ROČNÍKA LITERÁRNEHO KEŽMARKU Pred budovou lýcea, Hviezdoslavova 18 15.30/16.30/17.30 DRAMATIZOVANÁ PRECHÁDZKA MESTOM PO STOPÁCH LITERÁTOV, KTORÍ V KEŽMARKU ŠTUDOVALI A PÔSOBILI • ZUŠ...

Čítajte viac

Literárny Kežmarok bude venovaný Kukučínovi a Groszovi, v porotách dvaja noví členovia

V poradí už 58. ročník Literárneho Kežmarku, najstaršej literárnej súťaže detských a začínajúcich autorov na Slovensku, bude venovaný slovenskému spisovateľovi Martinovi Kukučínovi, privátnemu študentovi kežmarského lýcea. ktorého 105. výročie od úmrtia sme si 21. mája pripomenul a kežmarskému rodákovi, profesorovi nemeckého a slovenského gymnázia Alfrédovi Groszovi, historikovi, prírodovedcovi, ktorého 50. výročie od...

Čítajte viac

PROPOZÍCIE LITERÁRNY KEŽMAROK 2023

MESTO KEŽMAROK a SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA vyhlasujú v rámci 58. ročníka Literárneho Kežmarku LITERÁRNU SÚŤAŽ žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí I. kategória (2. – 5. ročník základných škôl) – poézia a próza II. kategória...

Čítajte viac

Výsledky celoslovenskej literárnej súťaže mladých autorov 57. ročníka Literárneho Kežmarku

LITERÁRNY KEŽMAROK    Základné školy   kategória (2. – 5. ročník ZŠ)   POÉZIA miesto: Maxim Jozef Pisarčík, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa miesto: Izabela Bibzová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa miesto: Eliška Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa   PRÓZA miesto: Dominik F. Bartoník, Školy na konci světa...

Čítajte viac

Organizačný výbor Literárneho Kežmarku začal s prípravou 57. ročníka podujatia už v januári tohto roku

Po zvážení, ktorá literárna osobnosť alebo významný dejateľ má v roku 2022 okrúhle výročie a jeho život a dielo je spojené s mesto Kežmarok, sa organizátori rozhodli tento ročník venovať 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Venovanie Literárneho Kežmarku určí ďalšie kroky vo výbere tém a hostí na...

Čítajte viac

Mladí autori môžu svoje práce prihlasovať do súťaže Literárny Kežmarok

V poradí 57. ročník najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku bude venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Ambasádorkou sa pre tento rok stala slovenská herečka Lucia Hurajová.  Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom...

Čítajte viac

Odborný seminár môžete pozerať online

Odborný seminár venovaný P. O. Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi v rámci 56. Literárneho Kežmarku, ktorý sa uskutoční 30. 9. 2021 o 9.30 h v kine Iskra, bude prenášaný aj online na oficiálnom youtube kanáli mesta Kežmarok: https://www.youtube.com/channel/UCuDAIYdNaH7Wmq4DsiiEEMA Tešíme sa na vašu osobnú účasť, ale ak by ktokoľvek mal záujem...

Čítajte viac

Odborný seminár Literárneho Kežmarku si pozriete aj online

Odborný seminár venovaný P. O. Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi v rámci 56. Literárneho Kežmarku, ktorý sa uskutoční 30. 9. 2021 o 9.30 h v kine Iskra, bude prenášaný aj online na oficiálnom youtube kanáli mesta Kežmarok: https://www.youtube.com/channel/UCuDAIYdNaH7Wmq4DsiiEEMA Tešíme sa na vašu osobnú účasť, ale ak by ktokoľvek mal záujem sledovať hodnotné príspevky z pohodlia...

Čítajte viac

Literárny večer s hosťami, jazzovou hudbou i divadelnou ukážkou

Súčasťou 56. ročníka Literárneho Kežmarku bude i literárny večer s hosťami, ktorý sa uskutoční v stredu 29. septembra 2021 v drevenom artikulárnom kostole. Moderátorka Martina Švirlochová vyspovedá ambasádorku podujatia Tamaru Šimončíkovú Heribanovú a známeho spisovateľa a dramatika Silvestra Lavríka. Diváci si budú môcť pozrieť i ľahkú scénickú kompozíciu na motívy dramatickej tvorby Jána Chalupku...

Čítajte viac

Program 56. Literárneho Kežmarku 2021

Mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica vás pozývajú na 56. Literárny Kežmarok, ktorý je venovaný 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava, 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku a usporiadaný pod záštitou primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – Múzeom v Kežmarku...

Čítajte viac

Vyhodnotenie Literárneho Kežmarku bude trojdňové

Program slávnostného vyhodnotenia Literárneho Kežmarku bude tohto roku trojdňový. Literárny Kežmarok (LK) sa uskutoční od 29. septembra do 1. októbra a pre ocenených, účastníkov i divákov je pripravený bohatý program, ktorý organizátori stále dolaďujú. 56. ročník LK je venovaný 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a 230. výročiu narodenia a 150. výročiu...

Čítajte viac

„Šup, šup, píšme a posielajme práce do Kežmarku!“

Uzávierka prihlasovania prác do 56. ročníka Literárneho Kežmarku, súťaže mladých poetov a prozaikov, sa blíži. Do 30. júna môžu žiaci a žiačky základných škôl a študenti a študentky stredných škôl posielať svoje práce a emailová schránka Literárneho Kežmarku sa už nimi utešene zapĺňa. Tých, ktorí ešte váhajú, či sa prihlásiť, môžu v nasledujúcich riadkoch inšpirovať...

Čítajte viac

Tamara Šimončíková Heribanová: Literárne súťaže sú skvelým nástrojom pre budovanie sebauvedomenia v mene tvorby

Literárny Kežmarok je najstaršou slovenskou nepretržite konanou literárnou súťažou pre mladých a detských začínajúcich autorov a autorky. Tento rok sa koná už 56. ročník a s jeho spustením súvisí aj niekoľko noviniek. Okrem novej dynamickej webovej stránky sa jeho ambasádorkou stala uznávaná spisovateľka a novinárka Tamara Šimončíková Heribanová. Sme nesmierne radi, že...

Čítajte viac

Tamara Šimončíková Heribanová: Je to priestor, kde môžeme pracovať na tom, aby sme boli lepšími

V čom vidíš význam takýchto súťaží? Súťaže tohto typu podľa mňa poskytujú priestor, kde môžeme pracovať na tom, aby sme boli lepší v odvetví, ktoré nás baví, v tomto prípade v próze alebo poézií, ale i samotnom sebavyjadrovaní. Moja cesta k literatúre bola dosť ovplyvnená momentom, keď mi ako študentke, v tom čase ešte...

Čítajte viac

Mladí autori sa môžu zapojiť do 56. ročníka súťaže Literárny Kežmarok

TASR, 13. 4. 2020 V Kežmarku odštartoval 56. ročník najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že žiaci zo základných a stredných škôl môžu svoje práce posielať do 30. júna. Literárny Kežmarok...

Čítajte viac

Nora Baráthová: Hviezdoslav a Goethe nechýbajú, bohmi sú youtuberi

Pravda, 20. 4. 2021 V Kežmarku odštartoval 56. ročník najstaršej autorskej súťaže pre deti a mládež na Slovensku Literárny Kežmarok. Žiaci zo základných a stredných škôl môžu svoje práce posielať do konca júna, súťaž sa vyhodnotí v septembri. O podnetnej tradícii nám porozprávala spisovateľka a historička Nora Baráthová. Ste...

Čítajte viac

Tamara Šimončíková Heribanová: Literárny Kežmarok je priestor pre mladé talenty

Sme nesmierne radi, že si prijala ponuku stať sa ambasádorkou tohoto ročníka. Čo sa ti vynorí ako prvé, keď sa povie Literárny Kežmarok? Literárny Kežmarok vnímam ako významnú literárnu udalosť, ktorá dáva priestor mladým talentom, aby predstavili svoju tvorivosť, ukázali, čo cítia a ako písaným slovom vnímajú svet naokolo....

Čítajte viac

Mladí autori môžu svoje práce prihlasovať do súťaže Literárny Kežmarok

Organizátori najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku vyhlásili jej 56. ročník. Do poroty zasadnú Daniel Hevier a Monika Kompaníková. Ambasádorkou sa pre tento rok stala spisovateľka a novinárka Tamara Šimončíková Heribanová.  Literárny Kežmarok je významným literárnym a kultúrno – spoločenským podujatím podporujúcim rast mladých talentov, zdôrazňujúcim národné tradície...

Čítajte viac

Príhovor primátora Jána Ferenčáka k vyhláseniu 56. ročníka

Milí mladí poeti a prozaici, vážení rodičia, pedagógovia. Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti prihovoril pri príležitosti vyhlásenia súťaže 56. ročníka Literárneho Kežmarku, najstaršej nepretržite konanej slovenskej literárnej súťaže mladých a detských začínajúcich autorov nielen zo Slovenska, ale aj z území, kde žijú zahraniční Slováci. Na Literárnom Kežmarku začínali svoju...

Čítajte viac

S vďakou Pavlovi Winczerovi

Profesor Pavol Winczer vo svojej pozostalosti odkázal významný finančný dar Mestskej knižnici v Kežmarku, ktorá zaň obnovuje svoj knižničný fond. Pri tejto príležitosti počas 55. ročníka Literárneho Kežmarku viceprimátor mesta Karol Gurka prijal profesorovho vnuka Tobiasa Winczera a v mene obyvateľov Kežmarku jemu a sprostredkovane i celej rodine Winczerovcov oficiálne za dar poďakoval...

Čítajte viac

Literárny Kežmarok si pripomenul študentské roky básnika Pavla Országha Hviezdoslava

Najstaršia celoslovenská literárna súťaž mladých a detských autorov sa koná nepretržite už od roku 1966.   História podujatia Cesta Literárneho Kežmarku sa začala 17. novembra 1966, vtedy však niesol iný názov. „Pri ďalšom ročníku sme si uvedomili, že to už nemôže byť Hviezdoslavov Kežmarok,“ spomína na začiatky kultúrneho podujatia historička...

Čítajte viac

Mladí autori už môžu svoje práce prihlasovať do súťaže.

Najstaršia autorská literárna súťaž pre deti a mládež na Slovensku Literárny Kežmarok napíše tohto roku už svoju 55. kapitolu. Vyhodnotenie súťaže s bohatým sprievodným programom sa uskutoční 17. – 19. júna v Kežmarku, uzávierka prihlasovania prác je 9. apríla 2020. Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom...

Čítajte viac

Literárny Kežmarok napíše 54. kapitolu

Päťdesiaty štvrtý ročník Literárneho Kežmarku sa 13. a 14. júna 2019 uskutoční v rámci 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku a venovaný bude téme Kežmarok a Spiš v krásnej literatúre. Do autorskej súťaže v písaní poézie a prózy žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na Slovensku a Slovákov...

Čítajte viac