V čom vidíš význam takýchto súťaží?

Súťaže tohto typu podľa mňa poskytujú priestor, kde môžeme pracovať na tom, aby sme boli lepší v odvetví, ktoré nás baví, v tomto prípade v próze alebo poézií, ale i samotnom sebavyjadrovaní. Moja cesta k literatúre bola dosť ovplyvnená momentom, keď mi ako študentke, v tom čase ešte na gymnáziu vo Viedni, ponúkol náš nemčinár možnosť, aby som zaslala svoju poviedku do literárnej súťaže. Napísala som text, ktorý bol neskôr publikovaný v antológii a kniha bola prezentovaná za účasti rakúskeho prezidenta Heinza Fischera. Pre človeka, ktorý má potrebu písať a zhmotňovať svoje myšlienky týmto spôsobom, to bolo obrovské zadosťučinenie. Literárne súťaže sú podľa mňa skvelým nástrojom pre budovanie sebavedomia a sebauvedomenia. Zároveň je to aj spôsob, ako sa pomocou dialógu môžeme zlepšovať, ak sme obklopení ľuďmi, ktorí vnímajú svet podobne ako my a ktorí inklinujú k tým veciam, ktoré nás robia šťastnými.