Do súťaže 58. ročníka LITERÁRNEHO KEŽMARKU
prišlo celkom 433 prác od 203 autorov.

Z toho:
276 prác od 146 žiakov základných škôl
I. kategória poézia 53 prác – 20 autorov
próza 33 prác – 29 autorov
II. kategória poézia 140 prác – 51 autorov
próza 50 prác – 46 autorov

157 prác od 57 študentov stredných škôl
III. kategória poézia 129 prác – 37 autorov
próza 28 prác – 20 autorov