Organizátori najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku vyhlásili jej 56. ročník. Do poroty zasadnú Daniel Hevier a Monika Kompaníková. Ambasádorkou sa pre tento rok stala spisovateľka a novinárka Tamara Šimončíková Heribanová.

 Literárny Kežmarok je významným literárnym a kultúrno – spoločenským podujatím podporujúcim rast mladých talentov, zdôrazňujúcim národné tradície Slovenska i samotného Kežmarku. Zároveň je oslavou literatúry úzko spojený so slávnym kežmarským lýceom – národnou kultúrnou pamiatkou, na ktorom študovali a pôsobili osobnosti literatúry, vedy a umenia. Tento ročník je venovaný 100. výročiu úmrtia Pavla Orságha Hviezdoslava a 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku.

Literárny Kežmarok bol pôvodne Hviezdoslavovým Kežmarkom. Prvý ročník sa začal písať v roku 1966. Jeho súčasťou je celoslovenská literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí. Mladí autori zasielajú prozaické a poetické práce na ľubovoľnú tému. „Do súťaže môžu svoje diela posielať debutanti, ale aj neprofesionálni spisovatelia, básnici, poetky či textári piesní. Na všetky práce sa už teraz veľmi tešíme, uvádza vedúca oddelenia kultúry v Kežmarku Barbora Kaprálová.

Práce bude hodnotiť odborná porota, ktorú povedú spisovatelia Daniel Hevier a Monika Kompaníková, víťazi Literárneho Kežmarku spred rokov. Okrem nich do poroty zasadnú Valentín Šefčík, Jozef Brunclík, Martina Jánošíková a Júlia Čurillová.

 „Nebral by som to ako literárnu súťaž ale ako užitočné stretnutie. Tie kontakty a priateľstvá, ktoré som si tam vytvoril, pretrvávajú celý doterajší život. Ďalším takým benefitom bolo, že práve na Literárnom Kežmarku som dostal ponuku, aby som vydal svoju prvú knihu,“ vysvetľuje básnik, prozaik a textár Daniel Hevier, ktorý prišiel na Literárny Kežmarok v roku 1973 a hneď zvíťazil.

Monika Kompaníková sa zúčastnila Literárneho Kežmarku v roku 1998. Vyhrala s poéziou a dnes ju poznáme ako oceňovanú prozaičku, autorku kníh pre deti a aj ako textárku. „Pre mňa to bolo až zlomové. Uvedomila som si, že stojí za to písať a veľmi ma to povzbudilo v ďalšej tvorbe. Chce to odvahu výjsť von a dať čítať iným ľuďom to, čo je vo vás,“ hovorí Kompaníková.

Ambasádorkou pre tento rok sa stala spisovateľka a novinárka Tamara Šimončíková Heribanová: „Keď ma organizátori oslovili s ponukou byť ambasádorkou 56. ročníka tohto významného literárneho podujatia, bola som poctená. Teším sa na našu spoluprácu v online priestore a verím, že aj osobne v Kežmarku. Takisto sa teším na práce mladých talentovaných autoriek a autorov. Myslím si, že literárne súťaže sú výborným odrazovým mostíkom a v diskusii, počas workshopov, sa človek môže posunúť výrazne vpred a zlepšiť sa v tom, čo má rád.“

Keď to pandemická situácia a s ňou spojené nariadenia umožnia, víťazi budú okrem vecných cien pozvaní na trojdňový pobyt do Kežmarku. Zúčastnia sa na bohatom sprievodnom programe, besedách s porotou a dielňach tvorivého písania. Do tvorivých dielní sa budú môcť zapojiť nielen ocenení autori, ale aj tí, ktorí sa do 56. ročníka súťaže prihlásia odoslaním svojich prác podľa vypísaných podmienok.

Pravidlá súťaže:

Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom základných škôl a študentom stredných škôl v Slovenskej republike a slovenským žiakom a študentom základných a stredných škôl v zahraničí. Súťažiaci môžu poslať minimálne 2 a maximálne 5 vlastných básní, alebo najviac 3 prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, typ písma Calibri, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku – próza, vľavo alebo na stred – poézia), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže.

Každú prácu musia označiť samostatným úvodným listom, na ktorý uvedú svoje meno, vek, bydlisko, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Práce je potrebné zaslať elektronicky na LK@literarnykezmarok.sk. Uzávierka súťaže je 30. júna 2021. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce budú hodnotené porotou anonymne.

 

Vyhodnotenie v septembri 2021 bude spojené so seminármi o tvorivom písaní a seminármi venovanými osobnostiam literatúry, vedy a umenia. Povedú ich vysokoškolskí pedagógovia, etablovaní literáti a renomovaní publicisti.

 

Viac informácií na www.literarnykezmarok.sk

 

 

Mgr. Barbora Sosková

oddelenie komunikácie a propagácie