Základné školy

 

 1. kategória (2. – 5. ročník ZŠ)

 

CENA ZA MIMORIADNY PRÍSTUP PRI STVÁRNENÍ UMELECKÉHO TEXTU

Dominik F. Bartoník, Školy na konci světa – ZŠ Březová (ČR)

 

POÉZIA

 1. miesto: Marek Tomus, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 2. miesto: Ema Imrichová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Nela Račková, ZŠ Jána Švermu Humenné

Čestné uznanie:

Sofia Mária Danielovičová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Beáta Majkutová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Karolína Tkáčová, ZŠ Jozefa Urbana Košice

 

PRÓZA

 1. miesto: Bianka Porvažníková, ZŠ Jána Švermu Humenné
 2. miesto: Sofia Mária Danielovičová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Ester Kaplan, ZŠ Devínska Nové Zámky

Čestné uznanie:

Natália Ivanová, ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou

Matyáš Sentivan, ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina

Kristína Tekeľová, SZUŠ Ružová dolina Bratislava

 

 

 1. kategória (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta 8-ročných gymnázií)

 

POÉZIA

 1. miesto: Natália Točeková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 2. miesto: Anežka Ščurková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Eva Onderišinová, ZŠ Jána Švermu Humenné

Čestné uznanie:

Nela Chovancová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Maxim Jozef Pisarčík, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Nina Repková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

 

PRÓZA

 1. miesto: Ema Michelčíková, ZŠ Kúpeľná Prešov
 2. miesto: Lenka Starinská, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Daša Brontvajová, ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
 4. miesto: Katarína Garberová, ZŠ Kúpeľná Prešov

 

Čestné uznanie:

Teo Firda, ZŠ Jána Švermu Humenné

Šimon Mrenka, ZŠ s MŠ Povina

Lenka Sopková, ZŠ Jána Švermu Humenné

Tina Strenková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

 

 

Stredné školy

 

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročných gymnázií)

 

POÉZIA

 1. miesto: Lucia Murínová, Gymnázium Topoľčany
 2. miesto: Adrián Szabó, SOŠ sv. Cyrila a Metoda Michalovce
 3. miesto: Andrea Babíncová, ZUŠ Považská Bystrica

 

Čestné uznanie:

Laura Godálová, Gymnázium Topoľčany

Patrícia Michalidesová, Gymnázium Topoľčany

Zaira Záremská, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany

 

PRÓZA

 1. miesto: Lucia Murínová, Gymnázium Topoľčany
 2. miesto: Tomáš Sálus, Gymnázium Kukučínova Poprad
 3. miesto: Andrea Zubatá, Gymnázium Topoľčany

 

Čestné uznanie:

Barbora Balážová, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Lýdia Kovaľová, Gymnázium Konštantínova Prešov

Simona Martonková, Gymnázium Topoľčany

 

 

V roku 2023 porotcovia hodnotili práce anonymne. Každý/-á prihlásený/-á autor/-ka dostal/-a číselný kód, na základe ktorého bola/-a zaevidovaný/-á a následne po odoslaní výsledkov od porôt s číslami víťazov a ocenených boli čísla zmenené za mená jednotlivých autorov.