Moderný

Dynamický

Historický

Literárny Kežmarok

Literárna súťaž žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v písaní poézie a prózy.

Prihlasovanie prác do Literárneho Kežmarku trvá do 30. júna

POROTCOVIA A AMBASÁDORI LITERÁRNEHO KEŽMARKU