Moderný

Dynamický

Historický

Literárny Kežmarok

Celoslovenská literárna súťaž žiakov základných škôl
a študentov stredných škôl v písaní poézie a prózy.

Prihlasovanie prác do Literárneho Kežmarku trvá do 30. júna

POROTCOVIA A OSOBNOSTI LITERÁRNEHO KEŽMARKU