Odborný seminár venovaný P. O. Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi v rámci 56. Literárneho Kežmarku, ktorý sa uskutoční 30. 9. 2021 o 9.30 h v kine Iskra, bude prenášaný aj online na oficiálnom youtube kanáli mesta Kežmarok:

https://www.youtube.com/channel/UCuDAIYdNaH7Wmq4DsiiEEMA

Tešíme sa na vašu osobnú účasť, ale ak by ktokoľvek mal záujem sledovať hodnotné príspevky z pohodlia školy, pracoviska, či domova, je tu tá možnosť.

Program seminára:

Hviezdoslav známy a neznámy

Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. (literárny historik)

Prečo práve Hviezdoslav?

Mgr. Pavol Máťuš (odborný pracovník SNK)

Ján Chalupka a Kežmarok

PhDr. Nora Baráthová (historička a spisovateľka)