Súčasťou 56. ročníka Literárneho Kežmarku bude i literárny večer s hosťami, ktorý sa uskutoční v stredu 29. septembra 2021 v drevenom artikulárnom kostole. Moderátorka Martina Švirlochová vyspovedá ambasádorku podujatia Tamaru Šimončíkovú Heribanovú a známeho spisovateľa a dramatika Silvestra Lavríka. Diváci si budú môcť pozrieť i ľahkú scénickú kompozíciu na motívy dramatickej tvorby Jána Chalupku v naštudovaní divadla exTeatro a jazzové zoskupenie František Báleš ansámbel uvedie skladby z pripravovaného albumu zhudobnených textov Hviezdoslavových (nekrvavých) Sonetov z roku 1886. Literárny večer sa začína o 19.00 h a vstup naň je voľný.

Tamara Šimončíková Heribanová

Narodila sa v roku 1985 v Bratislave. Autorka próz Predavačky bublín (2010), Bola to len láska (2012), Malá doba ľadová (2014), Pendleri (2018, Cena SC PEN) a kníh pre deti Misia Eva, prísne tajné (2012, 2. miesto Knižná revue) a Misia Eva v Thajsku (2014). Jej poviedky boli preložené a publikované v antológiách a časopisecky v Rakúsku, Holandsku, Srbsku, Česku, Portugalsku a na Taiwane.

Študovala komunikačné vedy a žurnalistiku na Viedenskej univerzite, germanistiku na Univerzite v Utrechte a marketingovú komunikáciu na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2020 obhájila na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV dizertačnú prácu Kabaret, satira a občianska poézia ako potenciál odporu proti totalite (Dielo Ericha Kästnera vo Weimarskej republike). Osem rokov pracovala v časopise EMMA, jej rozhovory, reportáže, eseje a stĺpčeky vychádzajú v ELLE Czech, GQ Portugal, VOGUE Portugal a VOGUE Czechoslovakia.

Od roku 2011 je členkou Slovenského centra PEN, ambasádorkou literárneho geocachingového projektu Knihobežník a od roku 2013 členkou redakčnej rady literárneho dvojmesačníka pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Tamara je organizátorkou literárnych workshopov, besied na základných a stredných školách, gymnáziách a univerzitách. Je ambasádorkou 56. ročníka LK a členkou poroty hodnotiacej práce stredoškolákov.

Silvester Lavrík

Narodil sa 24. januára 1964 v Spišskom Štiavniku. Po štúdiách na popradskom gymnáziu a Univerzite P. J. Šafárika v Prešove pôsobil ako učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. V roku 1991 založil divadelné združenie BáPoDi, kde dodnes pôsobí ako jeho kmeňový autor a režisér.

Po rôznych „londonovských“ peripetiách a remeselníckych zamestnaniach vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave a pracoval ako režisér Slovenského rozhlasu v Košiciach a v Bratislave. Ako dramatický autor a režisér spolupracuje aj s profesionálnymi divadlami v Čechách, Poľsku a na Ukrajine. Od roku 2000 bol umeleckým šéfom Mestského divadla Zlín, v rokoch 2005 – 2009 riaditeľom Rádia Devín, v rokoch 2009 – 2011 pôsobil ako projektový manažér Rádia Litera a Rádia Klasika, ktoré aj zakladal. V súčasnosti je zamestnaný ako riaditeľ Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou. Na Divadelnej fakulte VŠMU externe vedie ateliér autorského divadla.

Výber z jeho prozaickej tvorby: Allegro barbaro (2002), Villa Lola (2004), Zlodeji (2005), Perokresba (2006), Miniromány (2009), Päť x päť (2011), Zu (2011), Naivné modlitby (2013), Nedeľné šachy s Tisom (2016), Posledná k.&k. barónka (2019).

František Báleš ansámbel

Zostava štyroch vynikajúcich slovenských hudobníkov, ktorí sú známi interpretáciou zhudobnenej poézie velikánov slovenskej literatúry, pripravila pre svojich fanúšikov nový koncertný program. V ňom uvedú skladby z ich pripravovaného albumu, ktoré pre svoj ansámbel napísal klavirista Františka Báleš na texty Hviezdoslavových (nekrvavých) Sonetov z roku 1886.

Diváci a poslucháči sa môžu tešiť na zaujímavý prienik jazzovej harmónie, rytmov a melódií do magiky a krásy slov Pavla Országha Hviezdoslava. Spojenie jazzu s poéziou nášho najväčšieho básnika je na Slovensku raritou a program je venovaný jeho stému výročiu úmrtia. František Báleš ansámbel účinkuje v zložení:  František Báleš (klavír a autor hudby), Matúš Uhliarik (spev), Vladimír Máčaj (kontrabas), Juraj Šušaník (bicie nástroje). V Kežmarku na 56. LK kapela vystúpi v rámci stredajšieho literárneho večera.

Divadlo exTEATRO

Experimentálne divadlo z Ľubice, susednej obce Kežmarku, účinkuje pod vedením režiséra, scenáristu, scénografa, herca a speváka Marcela Hanáčka a scénografky, herečky a speváčky Kataríny Bartkovej. Je známe najmä každoročne počas festivalu EĽRO organizovaným predstavením na historické motívy Krvavé dejiny a rozprávkou pre deti, ktoré sa konajú v priestoroch Kežmarského hradu, ale i hrami s náboženskou tematikou. Na 56. Literárnom Kežmarku sa členovia divadla v rámci literárneho večera predstavia v ľahkej scénickej kompozícii na motívy dramatickej tvorby Jána Chalupku Len aby sme v hanbe neostali:

Veselohra Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe nezostali sa hneď po svojom vzniku stala najobľúbenejšou divadelnou hrou ochotníckeho repertoáru, najmä preto, lebo Chalupka v nej jednoznačne vyjadril to, čo národný život na Slovensku v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 19. storočia veľmi potreboval: myšlienku uvedomiť si príslušnosť k slovenskému národu, oslobodiť sa od lipnutia na tradičných, zdedených formách spoločenského života, od zvyku poklonkovať cudzím kultúram. Ak si odmyslíme archaický jazyk, to kocúrkovo vidíme okolo seba aj dnes. Ľubickí ochotníci oživia niekoľko najznámejších postáv z Kocúrkova bez ambície inscenovať celé dielo. Tie postavičky sú výpovedné samy osebe. Ako napísal Chalupka v predslove k dielu: Quid rides? De te fabula narratur! (Čo sa smeješ? Reč je o tebe!)