Program Literárneho Kežmarku

5. október – štvrtok

14.00 VITAJTE V KEŽMARKU
Prijatie účastníkov podujatia primátorom mesta
Obradná sieň MsÚ, Hlavné námestie 1

15.00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 58. ROČNÍKA LITERÁRNEHO KEŽMARKU
Pred budovou lýcea, Hviezdoslavova 18

15.30/16.30/17.30 DRAMATIZOVANÁ PRECHÁDZKA MESTOM PO STOPÁCH LITERÁTOV, KTORÍ V KEŽMARKU ŠTUDOVALI A PÔSOBILI
• ZUŠ A. Cígera, N. Baráthová – E. Šavelová
• divadelnými scénkami a hudbou ožijú ulice a domy, ktoré sú späté s osobnosťami a označené pamätnými tabuľami
• trasa povedie cez Hviezdoslavovu ulicu na Hlavné námestie, Kostolné námestie, cez Ulicu MUDr. Alexandra do Groszovho parku (nákupné stredisko Bažant), späť pred budovu lýcea
Začiatok pred budovou lýcea, Hviezdoslavova 18

19.00 ANDREA BUČKO BAND
• koncert
Drevený artikulárny kostol

po koncerte LITERÁRNY SVET MLADÝCH
Stretnutie ocenených III. kategórie autorskej súťaže s porotou
Stredná odborná škola, Garbiarska 1

6. október – piatok

9.00 LITERÁRNY SVET MLADÝCH
Stretnutie ocenených I. a II. kategórie autorskej súťaže s porotou
Stredná odborná škola, Garbiarska 1

9.30 SEMINÁR
Venovaný Martinovi Kukučínovi a Alfrédovi Groszovi
• Martin Kukučín – svetový Slovák
PhDr. Mária Rapošová, Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice
• Kežmarský rodák prof. Alfréd Grosz
PhDr. Nora Baráthová, historička a spisovateľka,
doplnené výstavou o živote a diele A. Grosza
• Nad Tatrou sa blýska – 180. výročie kodifikácie štúrovskej spisovnej slovenčiny
Mgr. Pavol Máťuš, Slovenská národná knižnica
Mestská knižnica, Hlavné námestie 64

9.30 TVORIVÉ DIELNE
Workshopy tvorivého písania so spisovateľmi
• Poviem ti to básňou
Eva Raffajová, poetka a pedagogička
• Z ničoho niečo
Zbyňo Džadoň, hudobník, textár, spevák a herec
Mestská knižnica, Hlavné námestie 64

11.30 MARTIN KUKUČÍN – SPISOVATEĽ, HUMANISTA A SVETOBEŽNÍK (VERNISÁŽ VÝSTAVY)
Výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice
Výstavná sieň mesta Kežmarok, Hlavné námestie 64

13.00 TVORIVÉ DIELNE
Workshopy tvorivého písania so spisovateľmi
• Poviem ti to básňou
Eva Raffajová, poetka a pedagogička
• Môže literatúra zmeniť svet?
Tamara Šimončíková Heribanová, spisovateľka, novinárka, moderátorka
Mestská knižnica, Hlavné námestie 64

17.00 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
• prednes víťazných prác porotcami súťaže
• ocenenie víťazov súťaže
• predstavenie nových porotcov Zbyňa Džadoňa a Júliusa Belana v slovno-hudobnom vstupe
Kino Iskra, Hlavné námestie 3