Odborný seminár venovaný P. O. Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi v rámci 56. Literárneho Kežmarku, ktorý sa uskutoční 30. 9. 2021 o 9.30 h v kine Iskra, bude prenášaný aj online na oficiálnom youtube kanáli mesta Kežmarok:
Tešíme sa na vašu osobnú účasť, ale ak by ktokoľvek mal záujem sledovať hodnotné príspevky z pohodlia školy, pracoviska, či domova, je tu tá možnosť.
Program seminára:
Hviezdoslav známy a neznámy
Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. (literárny historik)
Prečo práve Hviezdoslav?
Mgr. Pavol Máťuš (odborný pracovník SNK)
Ján Chalupka a Kežmarok
PhDr. Nora Baráthová (historička a spisovateľka)