Milí mladí poeti a prozaici, vážení rodičia, pedagógovia.

Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti prihovoril pri príležitosti vyhlásenia súťaže 56. ročníka Literárneho Kežmarku, najstaršej nepretržite konanej slovenskej literárnej súťaže mladých a detských začínajúcich autorov nielen zo Slovenska, ale aj z území, kde žijú zahraniční Slováci.

Na Literárnom Kežmarku začínali svoju úspešnú autorskú kariéru mnohí slovenskí básnici či spisovatelia. Dôkazom toho sú i tohtoroční predsedovia porôt a naši minuloroční hostia Monika Kompaníková a Daniel Hevier, ktorí boli v minulosti víťazmi tejto súťaže. Aj Vy, milí mladí písania chtiví žiaci a študenti, môžete ísť v ich šľapajach a pomôcť k tomu Vám môže aj účasť na Literárnom Kežmarku. Nebojte sa, neváhajte a prihláste svoje poetické a prozaické dielka do súťaže.

Aj so svojou prvotinou môžete príjemne prekvapiť porotcov a nakoniec sa na jeseň s Vami v našom meste stretneme na vyhodnotení a budete medzi ocenenými. Budem Vám držať palce. No aj keby ste sa medzi laureátov nedostali, na Literárnom Kežmarku v septembri sa budete môcť zapojiť do tvorivých dielní so známymi literátmi a získať tak cenné skúsenosti do ďalšieho písania.

Všetkým Vám mladým tvorcom teda prajem pri písaní veľa pozitívnej autorskej inšpirácie a teším sa na prípadné stretnutie s Vami u nás v našom krásnom Kežmarku.