Základné školy

I. kategória (2. – 5. ročník ZŠ)

POÉZIA

1. miesto: Petra Kubíková, ZŠ Dr. D. Fischera 2 Kežmarok

2. miesto: Dominik F. Bartoník, ZŠ Březová (ČR)

3. miesto: Nela Chovancová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Čestné uznanie:

Anežka Ščurková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

PRÓZA

1. miesto: Greta Amina Tábory, ZŠ Vazovova Bratislava

2. miesto: Natália Tokárová, Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca Lučenec

3. miesto: Viktória Šteinová, Základná škola Hroncova 23 Košice

Čestné uznanie:

Anežka Ščurková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

II. kategória (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta 8-ročných gymnázií)

POÉZIA

1. miesto: Natália Matoľáková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

2. miesto: Lenka Melcherová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

3. miesto: Natália Točeková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Čestné uznanie:

Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

PRÓZA

1. miesto: Matúš Dubjel, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

2. miesto: Barbora Porvažníková, Základná škola Jána Švermu Humenné

3. miesto: Amálka Čechová, SZUŠ Ružová dolina 29 Bratislava

Čestné uznanie:

Lilien Elisabeth Kellerová, ZŠ Hradná Nové Zámky

Stredné školy

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročných gymnázií)

POÉZIA

1. miesto: Marek Jaroš, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

2. miesto: Katarína Chmeliarová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

3. miesto: Tomáš Janešík, Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

Čestné uznanie:

Mária Barnovská, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Barbora Langová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Michal Š. Hradský, Evanjelické lýceum Bratislava

Adriana Šinková, Gymnázium Jána Hollého Trnava

PRÓZA

1. miesto: Lucia Herceková, Gymnázium svätých Cyrila a Metoda Nitra

2. miesto: Júlia Jakubeková, Gymnázium Trebišovská 12 Košice

3. miesto: Kamila Pribišová, SOŠ pedagogická Prešov

Čestné uznanie:

Ema Hudáková, Gymnázium Sobrance

Patrik Sremaňák, Gymnázium Poštová 9 Košice

Martin Kučera, Gymnázium Dominika Tatarku Poprad

Zahraniční autori (slovenskí žiaci a študenti žijúci v zahraničí)

V tomto roku sa do tejto kategórie neprihlásil nikto.

V roku 2021 porotcovia hodnotili práce anonymne. Každý/-á prihlásený/-á autor/-ka dostal/-a číselný kód, na základe ktorého bola/-a zaevidovaný/-á a následne po odoslaní výsledkov od porôt s číslami víťazov a ocenených boli čísla zmenené za mená jednotlivých autorov.

Počet autorov a súťažných prác

Do súťaže 56. ročníka LITERÁRNEHO KEŽMARKU prišlo celkom 508 prác od 230 autorov.

Z toho:

293 prác od 150 žiakov základných škôl

I. kategória poézia 107 prác – 41 autorov

próza 34 prác – 26 autorov

II. kategória poézia 92 prác – 31 autorov

próza 60 prác – 52 autorov

215 prác od 92 študentov stredných škôl

III. kategória poézia 165 prác – 50 autorov

próza 50 prác – 42 autorov