V Kežmarku sa 13. a 14. júna stretli žiaci základných a stredných škôl a ich sprievodcovia z celého Slovenska na vyhodnotení a sprievodných podujatiach najstaršej literárnej súťaže svojho druhu – Literárneho Kežmarku.
Tento ročník bol výnimočný aj tým, že sa konal v roku, keď historické mesto Kežmarok oslavuje 750. výročie udelenia mestských práv. Mladým literátom tento fakt domáci organizátori priblížili prostredníctvom scénky na Kežmarskom hrade z pera spisovateľky a historičky Nory Baráthovej a v režijnej úprave Ivana Kubíka.
Slávnostnému vyhláseniu výsledkov predchádzal nápaditý umelecký program, v ktorom žiaci miestnej základnej umeleckej školy pod vedením učiteľky Emílie Šavelovej predstavili víťazné práce.
Tradičný seminár bol venovaný literárnym osobnostiam Kežmarku. Súťažiaci sa stretli s členmi poroty na rozboroch, počas ktorých získali spätnú väzbu a mohli sa čo-to dozvedieť o svojich literárnych pokusoch.
V porote pre 1. a 2. kategóriu boli Jozef Brunclík, Eva Kollárová a Ján Gallik. Porotu pre 3. kategóriu tvorili Ján Petrík, Júlia Čurillová a Nina Kollárová. Víťazné práce organizátori zaradili do Spravodaja LK 2019 s názvom Slovo.

Víťazi a ocenení žiaci z kežmarských škôl 54. ročníka Literárneho Kežmarku 2019:
1. kategória
POÉZIA
1. Ema Jeleňová, 10 rokov, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
Čestné uznanie:
Filip Cirák, 11 rokov, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok
PRÓZA
1. Tina Strenková, 10 rokov, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
3. Soňa Brejková, ZŠ – Grundschule Kežmarok

2. kategória
POÉZIA
1. Katarína Melcherová, 13 rokov, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
Čestné uznania:
Alex Novák, 13 rokov, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
Daniela Haščinová, 14 rokov, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
PRÓZA
1. Anna Semková, 15 rokov, Gymnázium Grösslingová, Bratislava

3. kategória
POÉZIA
1. Adela Kučkovská, Gymnázium Poprad
PRÓZA
1. Agáta Brozová, Gymnázium Tvrdošín

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku
Text pod foto: Slávnostnému vyhláseniu výsledkov predchádzal umelecký program.