Prečo si sa ty rozhodla venovať písaniu?

Ja som začala písať, pretože som veľa čítala. Neviem, či to bolo racionálne rozhodnutie, skôr intuitívne. Vždy som písala, keď som mala pocit, že iným spôsobom svoje myšlienky neviem presnejšie vyjadriť. Fascinácia knihami bola u mňa už odmala – či už keď mi mama a otec čítali rozprávky ako malému dieťaťu alebo neskôr, keď som prešla do školy do Rakúska. Myslím, že v triede nebolo vášnivejšej čitateľky ako som bola ja – chodila som pravidelne do knižnice, vo voľnom čase som si viedla čitateľské denníky. Fascinovali ma svety, ktoré som nepoznala, rôzne štýly spisovateliek a spisovateľov. Bavilo ma, že sa môžem dostať do úplne iných dimenzií či rozmýšľania ľudí, že sa môžem dostať k dejinám, k psychológii človeka, že môžem získať skúsenosť, alebo sa len tak z chuti zasmiať. Humor je pre mňa absolútnym korením života, vzácnym darom.