1. LITERÁRNY KEŽMAROK

  

Základné školy

 

 1. kategória (2. – 5. ročník ZŠ)

 

POÉZIA

 1. miesto: Maxim Jozef Pisarčík, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 2. miesto: Izabela Bibzová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Eliška Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

 

PRÓZA

 1. miesto: Dominik F. Bartoník, Školy na konci světa – ZŠ Březová (ČR)
 2. miesto: Bianka Porvažníková, ZŠ Jána Švermu Humenné
 3. miesto: Liana Mlynárová, ZŠ Nižná brána Kežmarok

 

 

 1. kategória (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta 8-ročných gymnázií)

 

POÉZIA

 1. miesto: Natália Točeková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 2. miesto: Klaudia Šprochová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Soňa Čandíková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 4. miesto: Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 5. miesto: Tina Strenková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

 

PRÓZA

 1. miesto: Barbora Kurdelová, SZUŠ Ružová dolina Bratislava
 2. miesto: Daša Brontvajová, ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
 3. miesto: Naďa Ďurišová, ZŠ Devínska Nové Zámky

 

 

Stredné školy

 

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročných gymnázií)

 

POÉZIA

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Ema Mihaliková, Gymnázium Topoľčany
 3. miesto: Mária Barnovská, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
 4. miesto: Laura Godálová, Gymnázium Topoľčany

 

Čestné uznanie:

Andrea Andreutti, Gymnázium Bilíkova Bratislava

Adrián Szabó, SOŠ sv. Cyrila a Metoda Michalovce

 

PRÓZA

 1. miesto: Hana Vorobelová, Gymnázium sv. Moniky Prešov
 2. miesto: Tomáš Sálus, Gymnázium Kukučínova Poprad
 3. miesto: Ester Kačeňáková, Gymnázium Lipany

 

Čestné uznanie:

Roland Kaprál, Spojená škola Dominika Tatarku Poprad

Simona Martonková, Gymnázium Topoľčany

 

 

V roku 2021 porotcovia hodnotili práce anonymne. Každý/-á prihlásený/-á autor/-ka dostal/-a číselný kód, na základe ktorého bola/-a zaevidovaný/-á a následne po odoslaní výsledkov od porôt s číslami víťazov a ocenených boli čísla zmenené za mená jednotlivých autorov.

 

Ocenenie za rozvoj literárneho talentu svojich žiakov získavajú pedagogičky:

Eva Kollárová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Nina Kollárová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Zuzana Martišková, Gymnázium Topoľčany

 

Počet autorov a súťažných prác

 

Do súťaže 57. ročníka LITERÁRNEHO KEŽMARKU

prišlo celkom 306 prác od 157 autorov.

 

Z toho:

220 prác od 117 žiakov základných škôl

 1. kategória poézia 46 prác                 –              22 autorov

próza                    28 prác                 –              26 autorov

 1. kategória poézia 103 prác               –              34 autorov

próza                    43 prác                 –              35 autorov

 

86 prác od 40 študentov stredných škôl

III. kategória      poézia                  67 prác                 –              23 autorov

próza                    19 prác                 –              17 autorov