Bezplatný workshop s lektorkou PaedDr. Evou Kollárovou.

Ak máte záujem zúčastniť sa na workshope ako správne motivovať a viesť mladých začínajúcich autorov pri písaní básnických a prozaických útvarov pred odoslaním do súťaže Literárny Kežmarok i iných podobných autorských súťaží, ktorý sa uskutoční v stredu 24. apríla 2024 o 10.00 hod. v Mestskej knižnici v Kežmarku, pošlite vyplnený priložený formulár v súbore .doc na lk@literarnykezmarok.sk. Počet účastníkov workshopu je limitovaný. Uprednostnení budú tí, ktorí pošlú prihlášky ako prví, až do naplnenia kapacity. Uzávierka prihlášok je 22. 4. 2024.

Návratku nájdete na tomto odkaze: Prihlaska_rozvoj literarnej tvorivosti deti_Literarny Kezmarok