V poradí 57. ročník najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku bude venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Ambasádorkou sa pre tento rok stala slovenská herečka Lucia Hurajová.

 Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom základných škôl a študentom stredných škôl v Slovenskej republike a slovenským žiakom a študentom základných a stredných škôl v zahraničí.

 „Stať sa ambasádorkou najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež je pre mňa pocta. Literárny Kežmarok považujem za prestížne podujatie, v rámci ktorého sa mladé talenty majú šancu prejaviť, navzájom sa spoznať a niečo sa aj naučiť. Súťaže takéhoto charakteru majú obrovský význam, pretože sa na nich stretávajú ľudia rôznych generácií, ktorí si môžu porovnať, na čom pracujú, o čom uvažujú, vymeniť svoje myšlienky, skúsenosti a možno sa aj posunúť ďalej,“ uviedla  Lucia Hurajová.

Práce bude aj tento rok hodnotiť odborná porota, ktorú povedú spisovatelia Daniel Hevier a Monika Kompaníková, víťazi Literárneho Kežmarku spred rokov. Okrem nich do poroty zasadnú Valentín Šefčík, Jozef Brunclík, Júlia Čurillová a  minuloročná ambasádorka súťaže Tamara Šimončíková Heribanová.

Uzávierka je stanovená na 30. júna 2022. Svoje poetické a prozaické výtvory môžu mladí autori posielať v kategóriách: 2. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ a prima – kvarta osemročných gymnázií a stredné školy a kvinta – oktáva osemročných gymnázií. V roku 2021 bolo do súťaže prihlásených 508 prác od 230 autorov z celého Slovenska.

Vyhodnotenie výsledkov spojené s bohatým sprievodným programom, tvorivými dielňami pre ocenených i ďalších prihlásených účastníkov a odborným seminárom sa uskutoční v Kežmarku 29. 9. – 1. 10. 2022.

 

Pravidlá:

Súťažiaci môžu poslať minimálne 2 a maximálne 5 vlastných básní, alebo najviac 3 prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, typ písma Calibri, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku – próza, vľavo alebo na stred – poézia), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Každú prácu musia označiť samostatným úvodným listom, na ktorý uvedú svoje meno, vek, bydlisko, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola.

Práce je potrebné zaslať elektronicky na LK@literarnykezmarok.sk. Uzávierka súťaže je 30. júna 2022. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce budú hodnotené porotou anonymne.

 

O ambasádorke:

Lucia Hurajová sa narodila sa v roku 1976 v Bratislave.  V rokoch 1997 až 2001 študovala na katedre herectva Vysokej školy múzických umení v Bratislave v ročníku Božidary Turzonovovej  a v rokoch 2009 až 2013 absolvovala doktorandské štúdium v odbore divadelná veda. Počas štúdia herectva na VŠMU absolvovala ročnú stáž v Paríži na Conservatoire National Supérieur d´Art Dramatique (CNSAD).

Po štúdiu ostala ako herečka v slobodnom povolaní. Stala sa kmeňovou členkou Túlavého divadla, v ktorom pôsobí dodnes. Hosťovala aj v mnohých inscenáciách iných bratislavských divadiel ako napr. v Divadle GUNAGU, Divadle Aréna, v Štúdiu 12, ktoré pôsobí pri Divadelnom ústave, v Divadle Nová scéna, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave alebo v Štúdiu L+S.

Účinkovala vo viacerých slovenských a českých filmoch, televíznych seriáloch, v rozhlasových hrách a rovnako aktívna je aj v dabingu. Ako recitátorku ju možno často vidieť vrámci projektov spojených s literatúrou (predovšetkým na medzinárodnom festivale Ars Poetica, Noc literatúry a pod.)

 

Plán podujatí v rámci 57. Literárneho Kežmarku:

25. 3. 2022 popoludní – Tvorivé písanie so žiakmi kežmarských škôl
Workshop so Zuzanou Pankúchovou (pedagogička venujúca sa literatúre a deťom) a jedným z porotcov Literárneho Kežmarku Valentínom Šefčíkom

25. 3. 2022 – Literárny večer s Valentínom Šefčíkom
Večer venovaný porotcovi Literárneho Kežmarku a jeho tvorbe

Máj 2022 – Tvorivé písanie so žiakmi kežmarských škôl
workshop so Zuzanou Pankúchovou (pedagogička venujúca sa literatúre a deťom) a s porotcami LK Júliou Čurillovou a Jozefom Brunclíkom

Máj 2022 – Literárny večer s Júliou Čurillovou a Jozefom Brunclíkom
Večer venovaný porotcom Literárneho Kežmarku a ich tvorbe

Júl 2022 – Literárny večer s tvorbou Daniela Heviera, Moniky Kompaníkovej a Tamary Šimončíkovej Heribanovej
Večer venovaný porotcom Literárneho Kežmarku a ich tvorbe

29. 9. – 1. 10. 2022 – Literárny Kežmarok
Slávnostné vyhodnotenie súťaže s bohatým sprievodným program a odbornými seminármi.

Viac informácií na www.literarnykezmarok.sk

Mgr. Barbora Sosková

tlačová hovorkyňa mesta