1. KATEGÓRIA

 

POÉZIA

 1. miesto: Soňa Čandíková, 10 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
 2. miesto: Anežka Ščurková, 9 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Eva Onderišinová, 10 r., ZŠ Jána Švermu Humenné

 

Čestné uznania:

Nela Chovancová, 10 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Sofia Ivanová, 10 r., ZŠ Jána Švermu Michalovce

Kamila Lehetová, 10 r., ZŠ Drábova 4 Košice

Lenka Sopková, 9 r., ZŠ Jána Švermu Humenné

Natália Točeková, 10 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

 

PRÓZA

 1. miesto: Eva Onderišinová, 10 r., ZŠ Jána Švermu Humenné
 2. miesto: Klára Kadašiová, 11 r., ZŠ Nižná brána Kežmarok
 3. miesto: Amálka Čechová, 12 r., SZUŠ Ružová dolina Bratislava

 

Čestné uznania: 

Soňa Brejková, 11 r., ZŠ Grundschule, Hradné námestie Kežmarok

Nela Chovancová, 10r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Viktória Šteinová, 9 r., ZŠ Hroncova 23 Košice

 

 

 

DRUHÁ KATEGÓRIA

 

POÉZIA

 1. miesto: Katarína Chmeliarová, 15 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
 2. miesto: Timea Anna Wilmanová, 15 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Terézia Markusková, 15 r., Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

 

Čestné uznania:

Jakub Olejník, 14 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Ema Rusiňáková, 12 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Adela Sabol Murguía, 14 r., ZŠ Važecká 11 Prešov

 

PRÓZA

 1. miesto: Barbora Porvažníková, 12 r., ZŠ Jána Švermu Humenné
 2. miesto: Tina Strenková, 11 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Hana Vorobelová, 14 r., ZŠ Kúpeľná 2 Prešov

 

Čestné uznania:

Bianka Barnová, 14 r., Spojená škola sv. Košických mučeníkov Košice

Matúš Dubjel, 13 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Roland Kaprál, 12 r., ZŠ Grundschule, Hradné námestie Kežmarok

Miriam Minková, 15 r., Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa Banská Bystrica

 

 

Tretia kategória

 

POÉZIA

 1. miesto: Barbora Langová, 18 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
 2. miesto: Mária Barnovská, 16 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
 3. miesto: Ema Fröhlichová, 16 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

 

Čestné uznania:

Laura Bilíková, 18 r., Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

Marek Jaroš, 19 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Magdaléna Martišková, 19 r., Gymnázium Topoľčany

 

PRÓZA

 1. miesto: Magdaléna Martišková, 19 r., Gymnázium Topoľčany
 2. miesto: Anna Semková, 16 r., Gymnázium Gröslingová 18 Bratislava
 3. miesto: Mária Barnovská, 16 r., ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

 

Čestné uznania:

Silvia Beníková, 18 r. Bilingválne gymnázium Žilina

Martina Kostolná, 17 r., Gymnázium Dubnica nad Váhom

Dominika Vícenová, 18 r., Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava