Po zvážení, ktorá literárna osobnosť alebo významný dejateľ má v roku 2022 okrúhle výročie a jeho život a dielo je spojené s mesto Kežmarok, sa organizátori rozhodli tento ročník venovať 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku.

Venovanie Literárneho Kežmarku určí ďalšie kroky vo výbere tém a hostí na odbornom seminári, večerné programy a sprievodné podujatia. Literárny Kežmarok má popularizovať osobnosti literatúry, podnecovať k čítaniu a písaniu bohatým programom, ktorý nadväzuje na bohaté dedičstvo, ktoré tu ostalo po slávnom lýceu, na ktorom študovali alebo vyučovali mnohé významné osobnosti. Súčasťou Literárneho Kežmarku je literárna súťaž, ktorej vyhlasovateľom je mesto a Slovenská národná knižnica. Mladí autori v troch kategóriách, rozdelení podľa veku  – poézia a próza zvlášť, zasielajú svoje práce a porota v zložení – Daniel Hevier (predseda), Valentín Šefčík (člen), Jozef Brunclík (člen) – hodnotí žiakov základných škôl, porota v zložení – Monika Kompaníková (predsedníčka), Júlia Čurillová (členka), Tamara Šimončíková Heribanová (členka) – hodnotí kategóriu stredných škôl. Ambasádorkou tohto ročníka je známa slovenská herečka, propagátorka čítania Lucia Hurajová.

Do súťaže mladých autorov, ktorí zasielali svoje práce podľa stanovených pravidiel na ľubovoľnú tému, sa zapojilo 157 autorov s 306 prácami. Je to nižší počet, ako tomu bolo počas posledných dvoch „koronových“ rokov. Po období obmedzení aj pri organizácii voľnočasových aktivít a súťaží prišlo uvoľnenie, a to sa podpísalo pod neuveriteľné množstvo konania podujatí, na ktoré školy nestíhali reflektovať. Podľa prvých reakcií porotcov sa však nižší počet zapojených autorov nepodpísal pod kvalitu zaslaných prác, práve naopak. Súťaž je propagovaná len elektronicky, zasielanie letákov na školy poštou je už minulosťou. Mladí autori zasielajú svoje súťažné práce tiež len elektronicky a porota ich hodnotí anonymne. Pre ocenených v rámci autorskej súťaže a pre mladých literátov, ktorí do 57. ročníka súťaže zaslali svoju prácu, a, samozrejme, pre širokú verejnosť pripravujú organizátori bohatý program. Ten sa uskutoční v dňoch 29. 9. – 1. 10. 2022 na rôznych miestach mesta Kežmarok. Jesennému programu prechádzali podujatia s cieľom popularizovať Literárny Kežmarok – literárne večery spojené s nahrávaním podcastov – s Valentínom Šefčíkom v marci 2022, s Júliou Čurillovou v máji 2022, besedy s amabsádorkou súťaže Luciou Hurajovou na školách (ŠUP, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, jún 2022), workshop tvorivého písania pre deti a mládež v Mestskej knižnici (pod vedením lektorky, február – jún 2022).

Pre víťazov a mladých literátov, ktorí do súťaže svoju prácu zaslali, a hoci nezvíťazili, sú pripravené tvorivé dielne s lektormi. Ocenení autori majú okrem hodnotných cien a pobytu v Kežmarku aj rozbory svojich prác s porotou a ďalšie zaujímavé aktivity.

Zdrojom inšpirácie pre organizáciu Literárneho Kežmarku sú deti, mládež, pedagógovia, rodičia, porota, lektori, domáce publikum, ktorí toto podujatie vysoko hodnotia a majú ho radi. Lýceum, na ktorom študovali všetky veľké mená, je nevyčerpateľnou studnicou nápadov. Prechádzať sa medzi múrmi, ktoré navštevovali a dotýkali sa ich či už Samo Chalupka, jeho starší brat Ján, Janko Kráľ alebo ďalší štúrovci, je ohromujúce. Máme tu vzdelaných a šikovných ľudí, ktorí svojou prácou dostali Literárny Kežmarok medzi špičkové podujatia. Nora Baráthová, Gabriela Kantorková, Erika Cintulová, Roman Porubän, Pavol Máťuš – to je len zopár dlhoročných spolupracovníkov pri organizácii Literárneho Kežmarku, ktorí sú pre mňa obrovským vzorom a hnacím motorom, aby sa podujatie Literárny Kežmarok i naďalej organizovalo.

Barbora Kaprálová