Literárny Kežmarok – víťazi súťaží začínajúcich autorov

Poézia / Próza LK 1966 súťaž sa ešte nekonala LK 1967 súťaž sa ešte nekonala III. LK 1968  začínajúci autori: začínajúci autori: Diana Danáčová, Nitra               Ján Gľonda, Bratislava LK 1969 1. začínajúci autori: 1. začínajúci autori: prvé miesto neudelené              Katarína Minichová, Bratislava detská literárna súťaž: 2. detská literárna súťaž:...

Čítajte viac

Ján Petrík: Môj Literárny Kežmarok

Nemienim si toto významné, jedinečné a vo svojej oblasti najstaršie kultúrne podujatie na Slovensku privlastniť. Ako člen literárnej poroty som však jeho súčasťou už 19 rokov, čo nie je zanedbateľná časť ľudského života. Literárna súťaž ma za tú dobu spojila s množstvom zaujímavých a pre vec zapálených ľudí nielen zo strany organizátorov, ku ktorým...

Čítajte viac

Zlata Matláková: Zlatý Literárny Kežmarok

Názov zborníka ocenených prác Spadnúť do neba vymyslela štvrtáčka Katarína Medzihorská z Banskej Bystrice. Bolo to v roku 1995 a Literárny Kežmarok mal za sebou tridsať ročníkov. Viacerí členovia poroty sa vtedy zamýšľali nad ďalším smerovaním samotnej súťaže. Porotca Tomáš Winkler vtedy povedal: „Súťažou sa nemá všetko skončiť. Sústredená starostlivosť o tvorcov, ktorí uspeli na literárnej...

Čítajte viac

Marián Andričík: Spomienka na Literárny Kežmarok

Patchwork. Zošitá z útržkov. Spomienka na zážitky spred bezmála štyroch desaťročí asi ťažko môže vyzerať inak. Preto keď lovím v pamäti stopy svojej súťažnej účasti na Literárnom Kežmarku (tuším v rokoch 1977 a 1978), skôr sa mi vybavujú pocity než zreteľné obrazy. Napokon ten najzreteľnejší obraz, ktorý som ako cenu nevládal svojimi tenkými siedmackými rukami...

Čítajte viac

Gabriela Kantorková: Literárny Kežmarok – spomienky a fakty

V tomto roku si pripomíname 50. výročie Literárneho Kežmarku (LK) – významného celoslovenského podujatia, ktorým si každoročne spomíname na osobnosti slovenskej literatúry a kultúry, ktoré kedysi na kežmarskom lýceu študovali alebo pôsobili a ktorého cieľom je podnecovať dispozície detí k literárnej súťaži, rozvíjať ich nadanie a talent. S organizáciou LK som sa po prvýkrát stretla v roku 1970, keď...

Čítajte viac

Jozef Kredátus: Ako sme začínali a aj pokračovali…

Z osobných archívnych materiálov, poznámok z rozhovorov s mnohými predstaviteľmi slovenskej literárnej vedy a kritiky, začínajúcimi autormi som sa rozhodol vybrať tie, ktoré považujeme za všeobecne platné a dnes výsostne potrebné. Päť decénií od vzniku LITERÁRNEHO KEŽMARKU je už novodobou históriou, ktorá sa zapisuje do dejín starobylého mesta, ktorému prehrmelo nad hlavou už takmer sedem a polstoročia. Ani...

Čítajte viac

Nora Baráthová: Ako sme začínali a aj pokračovali…

Kežmarok je špecifickým mestom. Do konca II. svetovej vojny bol multinárodným – žili tu Nemci, Slováci, Česi, Poliaci, Bulhari, Maďari, pätinu obyvateľstva tvorili Židia atď. Nemožno zatajiť, že nositeľmi predvojnového kultúrneho života bola predovšetkým nemecká a židovská inteligencia (napr. hrali sa tu viacjazyčné divadlá, operety, ba aj opery), kým slovenská inteligencia...

Čítajte viac

Ján Ferenčák: Naše jubileum

Príhovor primátora mesta Kežmarok v príležitosti 50. výročia Literárneho Kežmarku: Mesto Kežmarok – jedna zo vstupných brán do Vysokých Tatier, ktoré sa pýši nielen takmer 750 ročnou históriou, ale aj cennými umeleckými národnými kultúrnymi pamiatkami. Tak isto je známe rôznymi podujatiami, ktoré sú známe po celej strednej Európe – napríklad Európske...

Čítajte viac

47. ročník bol venovaný kežmarským študentom

Literárny Kežmarok býva často vhodnou príležitosťou na slávnostné odhaľovanie pamätných tabúľ významným rodákom alebo profesorom a študentom kežmarského lýcea. 47. ročník Literárneho Kežmarku v roku 2012 (14. – 15. 6.) bol venovaný kežmarským študentom Samovi Chalupkovi, Jonášovi Záborskému a Danielovi Lichardovi. Všetci títo traja neskorší národní buditelia boli počas...

Čítajte viac

Odhaľovanie tabule na 48. ročníku Literárneho Kežmarku

Literárny Kežmarok býva často vhodnou príležitosťou na slávnostné odhaľovanie pamätných tabúľ významným rodákom alebo profesorom a študentom kežmarského lýcea. V roku 2013 (13. – 14. 6.) sa konal 48. ročník LK a na ďalšom dome na Hlavnom námestí pribudla pamätná tabuľa venovaná Jánovi Blahoslavovi Benediktimu, profesorovi kežmarského lýcea a...

Čítajte viac

48. ročník Literárneho Kežmarku venovaný Groszovi

Literárny Kežmarok býva často vhodnou príležitosťou na slávnostné odhaľovanie pamätných tabúľ významným rodákom alebo profesorom a študentom kežmarského lýcea. Rovnako v roku 2013 (48. ročník LK, 13. – 14. 6.) bola vo vstupe do budovy základnej školy na Hradnom námestí odhalená busta a pamätná tabuľa profesorovi Alfrédovi Groszovi, legendárnemu...

Čítajte viac

40. ročník Literárneho Kežmarku

Literárny Kežmarok býva často vhodnou príležitosťou na slávnostné odhaľovanie pamätných tabúľ významným rodákom alebo profesorom a študentom kežmarského lýcea. Súčasťou 40. ročníka Literárneho Kežmarku (29. – 30. 9. 2005) bolo odhalenie pamätnej tabule Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi na priečelí domu na Hlavnom námestí (dnešný hotel Hviezdoslav), v ktorom počas svojich...

Čítajte viac

18. ročník Literárneho Kežmarku

18. ročník Literárneho Kežmarku sa konal 26. – 28. mája 1983 a bol venovaný 100. výročiu úmrtia Sama Chalupku a 170. výročiu narodenia Sama Tomášika, kežmarských študentov. Súčasťou programu na nádvorí hradu bolo aj hudobno-poetické pásmo Pravde žil som k výročiu Sama Chalupku, v ktorom vystúpili známi slovenskí herci...

Čítajte viac

26. ročník Literárneho Kežmarku v znamení narodenia Jána Chalúpku

26. ročník Literárneho Kežmarku sa uskutočnil 22. – 24. mája 1991 a bol venovaný 200. výročiu narodenia profesora a rektora kežmarského lýcea Jána Chalupku. Divadelné pásmo o Jánovi Chalupkovi divákom na nádvorí hradu predviedli kežmarskí ochotníci. Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.

Čítajte viac

26. ročník Literárneho Kežmarku

26. ročník Literárneho Kežmarku sa uskutočnil 22. – 24. mája 1991 a bol venovaný 200. výročiu narodenia profesora a rektora kežmarského lýcea Jána Chalupku. Otvorenie 26. Literárneho Kežmarku na hradnom nádvorí. V popredí dlhoročná riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku a organizátorka LK Gabriela Kantorková, celkom vľavo vtedajší primátor...

Čítajte viac

Na slovíčko s porotou 25. ročníka

Pred 30 rokmi (24. – 25. mája 1990) sa uskutočnil 25. ročník Literárneho Kežmarku, ktorý bol venovaný spišskému regiónu v literatúre. Porota 25. ročníka LK. V strede: Dušan Mikolaj, Zlata Matláková a Daniela Hivešová-Šilanová. Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.

Čítajte viac

Porota 25. ročníka Literárneho Kežmarku

Pred 30 rokmi (24. – 25. mája 1990) sa uskutočnil 25. ročník Literárneho Kežmarku, ktorý bol venovaný spišskému regiónu v literatúre. Seminár 25. LK bol venovaný spišskému regiónu v literatúre. Zľava: Mišo A. Kováč, Juraj Chovan, Edmund Hleba, Nora Baráthová a Jozef Kredátus. Foto z publikácie 50 rokov Literárneho...

Čítajte viac

Otvorenie 25. ročníka Literárneho Kežmarku

Pred 30 rokmi (24. – 25. mája 1990) sa uskutočnil 25. ročník Literárneho Kežmarku, ktorý bol venovaný spišskému regiónu v literatúre. Otvorenie 25. Literárneho Kežmarku na hradnom nádvorí. V popredí vtedajší predseda Mestského národného výboru (MsNV) Karol Štěpánek. Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.

Čítajte viac

Udeľovanie pamätných plakiet na 25. ročníku Literárneho Kežmarku

Pred 30 rokmi (24. – 25. mája 1990) sa uskutočnil 25. ročník Literárneho Kežmarku, ktorý bol venovaný spišskému regiónu v literatúre. Udeľovanie pamätných plakiet a ďakovných listov prvým organizátorom Literárnych Kežmarkov. Zľava: Juraj Chovan, Jozef Kredátus, Peter Švorc a Michal Trembáč. Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej...

Čítajte viac

Otvorenie jedenásteho ročníka Literárneho Kežmarku

Na otvorení 11. ročníka Literárneho Kežmarku, ktorý sa uskutočnil 27. – 28. mája 1976 a bol venovaný študentom kežmarského lýcea Jonášovi Záborskému a Jankovi Kráľovi (100 rokov od ich smrti), sa prítomným prihovoril zástupca ministerstva kultúry Hubert, vľavo stojí básnik Pavel Bunčák. Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku,...

Čítajte viac

Slávnostné otvorenie ôsmeho Literárneho Kežmarku

Slávnostné otvorenie ôsmeho Literárneho Kežmarku, ktorý sa uskutočnil 10. – 12. mája 1973, sa konalo pred redutou. Tento ročník podujatia bol venovaný 80. výročiu ukončenia štúdií Janka Jesenského v Kežmarku a víťazom v kategórii začínajúcich autorov sa stal Daniel Hevier, dnes známy a úspešný spisovateľ, básnik a textár. Foto...

Čítajte viac

Víťazi siedmeho ročníka Literárneho Kežmarku

Siedmy ročník Literárneho Kežmarku sa uskutočnil 10. – 13. mája 1972 a bol venovaný 150. výročiu narodenia štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý študoval na kežmarskom lýceu. Naše mesto pri tejto príležitosti navštívilo viacero významných osobností kultúrneho a umeleckého života. Víťazi VII. Literárneho Kežmarku. Foto z publikácie 50 rokov Literárneho...

Čítajte viac

Významní hostia siedmeho ročníka Literárneho Kežmarku

Siedmy ročník Literárneho Kežmarku sa uskutočnil 10. – 13. mája 1972 a bol venovaný 150. výročiu narodenia štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý študoval na kežmarskom lýceu. Naše mesto pri tejto príležitosti navštívilo viacero významných osobností kultúrneho a umeleckého života. Tretí zľava básnik, prozaik a dramatik Ján Poničan, druhý sprava...

Čítajte viac

Herec a recitátor Viliam Záborský na siedmom ročníku Literárneho Kežmarku

Siedmy ročník Literárneho Kežmarku sa uskutočnil 10. – 13. mája 1972 a bol venovaný 150. výročiu narodenia štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý študoval na kežmarskom lýceu. Naše mesto pri tejto príležitosti navštívilo viacero významných osobností kultúrneho a umeleckého života. Herec a recitátor Viliam Záborský s režisérkou programu M. Tomáškovou....

Čítajte viac

Siedmy ročník Literárneho Kežmarku

Siedmy ročník Literárneho Kežmarku sa uskutočnil 10. – 13. mája 1972 a bol venovaný 150. výročiu narodenia štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý študoval na kežmarskom lýceu. Naše mesto pri tejto príležitosti navštívilo viacero významných osobností kultúrneho a umeleckého života. Slávnostne vyzdobená radnica s portrétom Janka Kráľa. Foto z publikácie...

Čítajte viac

Prvé vydanie neperiodického časopisu Slovo

Novinkou tretieho Literárneho Kežmarku v roku 1968 bolo vydanie troch čísel neperiodického listu Slovo (dodnes je vydávaný ako bulletin jednotlivých ročníkov LK) a zborníček víťazných prác mladých autorov Opäť – znamená Iný (jeho titulná strana na obrázku). Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.

Čítajte viac

Tretí Literárny Kežmarok

Tretí Literárny Kežmarok v roku 1968 (23. – 25. mája) už pozostával z dvoch hlavných častí – z recitačnej súťaže (uskutočnila sa v Kežmarku) a zo súťaže mladých autorov (jej vyhodnotenie sa konalo v Poprade), ktorá bola v skutočnosti už IV. ročníkom (prvé tri boli v rámci Wolkrovej Polianky)....

Čítajte viac

Druhý ročník Literárneho Kežmarku

Druhý ročník Literárneho Kežmarku, ktorý sa konal 15. – 16. decembra 1967, bol spätý s menom Martina Rázusa, pretože na ten rok pripadlo 60 rokov od ukončenia jeho štúdií v Kežmarku. Na dobovom dokumente sú podpísaní prítomní členovia rodiny Rázusovej, medzi ktorými nechýbal najmladší Martinov brat Ondrej, ale aj...

Čítajte viac