Tretí Literárny Kežmarok v roku 1968 (23. – 25. mája) už pozostával z dvoch hlavných častí – z recitačnej súťaže (uskutočnila sa v Kežmarku) a zo súťaže mladých autorov (jej vyhodnotenie sa konalo v Poprade), ktorá bola v skutočnosti už IV. ročníkom (prvé tri boli v rámci Wolkrovej Polianky).

Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.