Poézia / Próza

 1. LK 1966 súťaž sa ešte nekonala
 2. LK 1967 súťaž sa ešte nekonala

III. LK 1968  začínajúci autori: začínajúci autori:

Diana Danáčová, Nitra               Ján Gľonda, Bratislava

 1. LK 1969 1. začínajúci autori: 1. začínajúci autori:

prvé miesto neudelené              Katarína Minichová, Bratislava

 1. detská literárna súťaž: 2. detská literárna súťaž:
 2. kat. Karol Chripko, Poprad Anna Glondžáková, Sp. Hanušovce
 3. kat. Vladimír Kyčin, Milan Linhart, Komárno

Gerlachov

 1. LK 1970 1. začínajúci autori: 1. začínajúci autori:

Pavol Zeman, Bratislava            prvé miesto neudelené

 1. detská literárna súťaž: 2. detská literárna súťaž:
 2. kat. prvé miesto neudelené Miroslav Bartoník, Okoličné
 3. kat. Mária Alaxinová, Terézia Valentovičová, Nová Baňa

Trnava

III. kat. Viera Töröková, Jelka  Mária Miškovcová, Poprad

 1. LK 1971 1. začínajúci autori: 1. začínajúci autori:

Gabriela Chmelíková,                prvé miesto neudelené

Bratislava

 1. detská literárna súťaž: 2. detská literárna súťaž:

Jarko Hochel, Bratislava            Ľudmila Scholtzová, Turany

VII. LK 1972 1. začínajúci autori:                1. začínajúci autori:

Viera Šebestová, Bratislava      Peter Pál, Bratislava

 1. detská literárna súťaž: 2. detská literárna súťaž:

Dana Pajtášová,                           Igor Skaličan, Trnava

Vyšná Pokoradz

VIII.LK           1. začínajúci autori:                 1. začínajúci autori:

1973               Daniel Hevier, Prievidza            prvé miesto neudelené

 1. detská literárna súťaž: 2. detská literárna súťaž:

Martin Feldek, Bratislava          Jaroslav Filo, Dolný Kubín

 1. LK 1974 1. začínajúci autori: 1. začínajúci autori:

prvé miesto neudelené              Andrej Ferko, Bratislava

 1. detská literárna súťaž: 2. detská literárna súťaž:

Danica Drobková,                       Tatiana Jamborová, Trnava

Banská Bystrica

 1. LK 1975 V rokoch 1975 – 1990 len detská literárna súťaž

Ľubica Malíková,                         Daniela Lukáčová, Bratislava

Ivanka pri Dunaji

 1. LK 1976 Jana Kernaševičová, Iveta Ješková, Humenné

Humenné a Katarína

Kondrótová, Ivanka pri Dunaji

XII. LK 1977 Marián Andričík, Humenné      Miloš Ďurovič, Kozárovce

XIII. LK 1978 Marián Andričík, Humenné    Ivana Kušková, Nováky

XIV. LK           I. kat. Alena Ožvaldová,             Mária Pekáriková, Bojnice

1979               Špačince

 1. kat. Eva Lukáčová, Trnava Eva Čobejová, Banská Bystrica
 2. LK 1980 I. kat. Oľga Vargová, Trnava prvé miesto neudelené
 3. kat. Eva Lukáčová, Trnava Eva Čobejová, Banská Bystrica

XVI. LK           I. kat. Jaroslav Ožvalda,             Katka Vargová, Bratislava

1981               Špačince

 1. kat. Iveta Kubišová, Augustín Hrdlička, Trnava

Špačince

XVII. LK         I. kat. Zlatica Dorotková,           Renáta Nürnbergerová, Bratislava

1982               Špačince

 1. kat. Slavomír Klobučník, Mária Medviďová, Košice

Topoľčany

XVIII. LK        I. kat. Katka Vargová,                 Marián Dufek, Trnava

1983               Bratislava

 1. kat. Soňa Urdzíková, prvé miesto neudelené

Poprad

XIX. LK           I. kat. Ľubica Krčmariková,      Monika Langerová, Nitra

1984               Trnava a Henrieta Holá,

Zlaté Moravce

 1. kat. Alžbeta Chloupková, Martin Hollý, Martin

Spišské Bystré a Veronika

Feješová, Košice

 1. LK 1985 I. kat. Anna Ledžinská, prvé miesto neudelené

Humenné

 1. kat. Eduard Slaninák, Bela Lisáková, Topoľčany

Topoľčany a Diana Duffeková,

Piešťany

XXI. LK           I. kat. Kamila Ilavská,                 Martina Sýkorová, Martin

1986               Špačince

 1. kat. prvé miesto neudelené prvé miesto neudelené

III. kat. Diana Duffeková,          Jana Škreková, Trnava a Michal

Piešťany a Jozef Ridilla,            Eiselle, Sládečkovce

Lipany

XXII. LK         I. kat. Pavol Lajčiak, Martin      Denisa Budinská, Nitra

1987               II. kat. Viera Kuracinová,          Zuzana Moravčíková, Bratislava a

Trnava a Slávka Gregorová,     Martina Sýkorová, Martin

Martin

III. kat. prvé miesto neudelené             Etela Mezeiová, Bratislava

XXIII. LK        I. kat. Darina Valachová,           Beata Horňáková, Smolník

1988               Špačince

 1. kat. Alexandra Peter Imberger, Trnava

Woziwodská, Trnava

III. kat. prvé miesto neudelené             Andrea Krivosudská, Bratislava

XXIV. LK        I. kat. prvé miesto neudelené   prvé miesto neudelené

1989               II. kat. Darina Valachová,          Roman Kolačkovský, Prešov

Špačince

III. kat. prvé miesto neudelené             Martina Matlovičová, Bratislava

XXV. LK          I. kat. prvé miesto neudelené   Daniela Belanová, Bratislava

1990               II. kat. Ľubomíra Furgaláková,            prvé miesto neudelené

Martin a Darina Valachová,

Špačince

III. kat. Ján Zaťko, Handlová     Martina Matlovičová, Bratislava

a Ivan Chladný, Prešov

XXVI. LK        Základné školy:                         Základné školy:

1991               I. kat. Gabika Habdáková,         Martina Šebeňová, Senec

Galanta

 1. kat. Lucia Jenčopaľová, Oto Bořík, Moldava nad Bodvou

Humenné

III. kat. Jakub Nvota, Trnava     Miroslava Kurpasová, Lip. Mikuláš

Stredné školy:                            Stredné školy:

Soňa Pariláková, Humenné       Martina Šimová, Žilina

                         Absolútny víťaz:

Tatiana Matláková, Trnava (poézia)

XXVII. LK       Základné školy:                         Základné školy:

1992               1. kat. Helena Danišová,            Alexandra Malinová,

Špačince                                        Bánovce nad Bebravou

 1. kat. Danka Cmarová, prvé miesto neudelené

Humenné a Richard Sagan,

Ružomberok

 1. kat. Gaba Bachárová, Katarína Starovecká, Martin

Stará Turá

Stredné školy:                            Stredné školy:

Pavol Borodovčák,                     Andrea Kočisová, Michalovce

Zlaté Moravce

Dospelí začínajúci autori:     Dospelí začínajúci autori:

Peter Žeňúch, Kaluža                 Magdaléna Purtzová, Kežmarok

Slovenské deti a mládež        Slovenské deti a mládež

                         v zahraničí:                                 v zahraničí:

                         Vo všetkých troch kategóriách nebolo určené umiestnenie,

boli dané len ocenenia

XXVIII. LK     Základné školy:                         Základné školy:

1993               1. kat. Tibor Hatnančík,             prvé miesto neudelené

Galanta

 1. kat. Eva Hrubalová, Trnava Jana Migasová, Prešov

a Helena Danišová, Špačince

3 kat. Monika Vyšňanová,        Zuzana Zigová, Dubnica nad Váhom

Trnava                                            a Igor Šikula, Vlčany

Stredné školy:                            Stredné školy:

Andrej Záthurecký, Bratislava Klaudia Siváková, Humenné

Dospelí začínajúci autori:     Dospelí začínajúci autori:

Simona Tušerová, Senec            prvé miesto neudelené

Slovenské deti a mládež        Slovenské deti a mládež

                         v zahraničí:                                 v zahraničí:

Vo všetkých troch kategóriách nebolo určené umiestnenie,

boli dané len ocenenia

XXIX. LK        Základné školy:                         Základné školy:

1994               1. kat. Lucia Pavlovkinová,       Elena Šikulová, Bratislava

Trnava

 1. kat. Helena Danišová, Juraj Bajo, Zákamenné

Špačince a Dominika

Jamborová, Martin

 1. kat. Július Krištof, Zuzana Valkovičová, Nitra

Topoľčany a Katarína                a Mária Bullová, Košice

Michalková, Veľký

Krtíš

Stredné školy:                            Stredné školy:

Bronislava Šurková,                   Mária Ferenčuchová, Bratislava

Žiar nad Hronom

Dospelí začínajúci autori:     Dospelí začínajúci autori:

Tomáš Repčiak, Spišská            Kveta Hovoričová, Kremníca

Nová Ves

Slovenské deti a mládež        Slovenské deti a mládež

                         v zahraničí:                                 v zahraničí:

Vo všetkých troch kategóriách nebolo určené umiestnenie,

boli dané len ocenenia

XXX. LK          Základné školy:                         Základné školy:

1995               1. kat. Ivana Juhasová,               Barborka Námerová, Bratislava

Vyšný Žipov

 1. kat. Martina Mokrá, Juraj Piško, Trenčín

Nová Baňa

 1. kat. Tomáš Džadoň Poprad, prvé miesto neudelené

Helena Danišová, Špačince

a Dária Czibulková, Nové Zámky

Stredné školy:                            Stredné školy:

Bronislava Šurková,                   Michal Valient, Topoľčany

Žiar nad Hronom

Dospelí začínajúci autori:     Dospelí začínajúci autori:

Štefan Šimko, Hrabušice           prvé miesto neudelené

Slovenské deti a mládež        Slovenské deti a mládež

                         v zahraničí:                                 v zahraničí:

Vo všetkých troch kategóriách nebolo určené umiestnenie,

boli dané len ocenenia

XXXI. LK        Základné školy:                         Základné školy:

1996               1. kat. Róbert Vašuta, Košice   Elena Šikulová, Bratislava

 1. kat. Lucia Medveďová, Jozef Mravík, Malacky

Nižná

Stredné školy:                            Stredné školy:

Hana Jelínková, Senica               Daniel Rabina, Bratislava

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci žijúci v zahraničí:

ZŠ – Čilla Lehoczká, Békešská  ZŠ – Irena Pešková, Hložany,

Čaba, Maďarsko                          Juhoslávia

SŠ – Miroslava Dudková,           SŠ – Anna Šimáková, Nový Sad,

Nový Sad, Juhoslávia                  Juhoslávia

XXXII. LK       Základné školy:                        Základné školy:

1997               1. kat. Michaela Zeleňáková,    Anita Klikáčová, Bratislava

Sp. Nová Ves

 1. kat. Jela Ladrová, Martin Adela Zvardoňová, Nová Ves

nad Žitavou

Stredné školy:                            Stredné školy:

prvé miesto neudelené              Vlasta Štofková, Lednické Rovne

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci žijúci v zahraničí:

                         ZŠ – Anna Francistyová,            ZŠ – Jasmína Konstantinovičová,

Nový Sad, Juhoslávia                  Nový Sad, Juhoslávia

SŠ – Miroslava Dudková,           SŠ – Peter Kondacs, Szeged,

Nový Sad, Juhoslávia                  Maďarsko

XXXIII. LK Základné školy v tomto ročníku nesúťažili

1998               Stredné školy:                            Stredné školy:

Monika Kompaníková,              prvé miesto neudelené

Lednické Rovne

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

ZŠ – Ivana Jašová, Hložany,       ZŠ – Michal Razvan Husárik,

Juhoslávia                                     Naďlak, Rumunsko

SŠ – Miroslava Dudková,           SŠ – Alina Martová, Nadlak,

Nový Sad, Juhoslávia                  Rumunsko

XXXIV. LK     Základné školy:                         Základné školy:

1999               1. kat. Nina Kollárová,               Zuzana Sinajová, Humenné

Stará Ľubovňa

 1. kat. Nadežda Gondová, Zuzana Wenzlová, Bratislava

Nižná

Stredné školy v tomto ročníku nesúťažili

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

ZŠ – 1. miesto neudelené            ZŠ – Tibor Suchánsky,

Naďlak, Rumunsko

SŠ – 1. miesto neudelené            SŠ – Pavel Andrej Husárik,

Nadlak, Rumunsko

XXXV. LK       Základné školy:                         Základné školy:

2000               1. kat. Nina Kollárová,               Paulína Karlubíková, Močenok

Stará Ľubovňa

 1. kat. Miroslava Ondrušová, Natália Marková,

Humenné                                      Dubnica nad Váhom

Stredné školy:                            Stredné školy:

Lucia Paraličová, Plavnica        Hana Cibíková, Nitra

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

ZŠ: 1. kat. prvé miesto               ZŠ: prvé miesto neudelené

neudelené

ZŠ: 2. kat. prvé miesto               ZŠ: Táňa Privizerová, Kysáč,

neudelené                                     Juhoslávia

SŠ: prvé miesto neudelené        SŠ: Viera Tárnociová, Báčsky

Petrovec, Juhoslávia

XXXVI. LK     Základné školy:                         Základné školy:

2001               1. kat. Nina Kollárová,               Martin Ludvik, Bešeňová

Stará Ľubovňa

 1. kat. Alena Hricíková, Alica Guttmannová, Bratislava

Stará Ľubovňa

Stredné školy:                            Stredné školy:

                         Katarína Smiková, Poprad        Lenka Ďurajková, Žilina

Slováci, žijúci v zahraničí v tomto ročníku nesúťažili

XXXVII. LK Základné školy:                           Základné školy:

2002               1. kat. Nikola Časnochová,        Barbora Bocková, Svit

Čadca – Žarec

 1. kat. Nina Kollárová, Iveta Adamcová, Brezno

Stará Ľubovňa

Stredné školy:                            Stredné školy:

Andrea Dragošeková,                Alica Antašová, Poprad

Stará Ľubovňa

Slováci, žijúci v zahraničí v tomto ročníku nesúťažili

XXXVIII.         Základné školy:                         Základné školy:

LK 2003        1. kat. prvé miesto neudelené  Martin Žec, Piešťany

 1. kat. Nina Kollárová, Božena Florková, Zákamenné

Stará Ľubovňa

Stredné školy:                            Stredné školy:

Andrea Ondo – Eštoková,          Ľuba Lapšanská, Svit

Bracovce

Slováci, žijúci v zahraničí v tomto ročníku nesúťažili

XXXIX. LK     Základné školy:                         Základné školy:

2004               1. kat. Samuel Hain,                    Dominika Rakovská, Bratislava

Topoľčany

 1. kat. Nina Kollárová, Zuzana Hlávková, Žilina

Stará Ľubovňa

Stredné školy:                            Stredné školy:

Katarína Džunková,                   Jana Mičuchová, Košice

Košice

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

Vo všetkých troch kategóriách nebolo určené umiestnenie,

boli dané len ocenenia

 1. LK 2005 Základné školy: Základné školy:
 2. kat. Nadia Al Aliová, Peter Švrček, Trnava

Moldava nad Bodvou

 1. kat. Marika Smoroňová, Naďa Khafajová, Piešťany

Stará Ľubovňa

Stredné školy:                            Stredné školy:

Katarína Džunková, Košice      Petra Blšťáková, Bratislava

Slováci, žijúci v zahraničí v tomto ročníku nesúťažili

XLI. LK           Základné školy:                         Základné školy:

2006               1. kat. prvé miesto neudelené  Tímea Kónyová, Prešov

 1. kat. Anna Haidairová, Barbora Bocková, Svit

Svidník

Stredné školy:                            Stredné školy:

Marika Smoroňová,                    prvé miesto neudelené

Nová Ľubovňa

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

                         Vo všetkých troch kategóriách nebolo určené umiestnenie,

boli dané len ocenenia

XLII. LK          Základné školy:                         Základné školy:

2007               1. kat. prvé miesto neudelené  Tímea Kónyová, Prešov

 1. kat. Veronika Grešová, Michaela Gáliková, Revúca

Stará Ľubovňa

Stredné školy:                            Stredné školy:

Nina Kollárová,                            Samuel Straka, Skalica

Stará Ľubovňa

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

                         Vo všetkých troch kategóriách nebolo určené umiestnenie,

boli dané len ocenenia

XLIII. LK        Základné školy:                         Základné školy:

2008               1. kat. Katarína Magdiaková,   Ema Jeleňová, Stará Ľubovňa

Zákamenné

 1. kat. Linda Šagátová, Agátka Trpišová, Žilina

Myjava

Stredné školy:                            Stredné školy:

prvé miesto neudelené             Mária Balgová, Uhrovec

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

                         Vo všetkých troch kategóriách nebolo určené umiestnenie,

boli dané len ocenenia

XLIV. LK        Základné školy:                         Základné školy:

2009               1. kat. Barbora Plutová,             Nicol Hochholczerová,

Stará Ľubovňa                             Rimavská Sobota

 1. kat. Veronika Grešová, Tímea Kónyová, Prešov

Stará Ľubovňa

                         Stredné školy:                            Stredné školy:

Júlia Sabanošová,                        Zuzana Slaninková,

Spišská Nová Ves                        Bánovce nad Bebravou

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

 1. kat. prvé miesto neudelené 1. kat. prvé miesto neudelené
 2. kat. Jarmila Čapeľová, Natália Pažitnajiová, Selenča, Srbsko

Selenča, Srbsko

 1. kat. Daniel Rău – Lehotský, Andrea Bobáčeková,

Nadlak, Rumunsko                     Báčsky Petrovec, Srbsko

XLV. LK          Základné školy:                         Základné školy:

2010               1. kat. Janka Biganičová,           Nicol Hochholczerová,

Stará Ľubovňa                             Rimavská Sobota

 1. kat. Barbora Plutová, Tímea Kónyová, Prešov

Stará Ľubovňa

Stredné školy:                            Stredné školy:

Michal Molnár, Bratislava         Zuzana Hrušková,

Bánovce nad Bebravou

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

 1. kat. prvé miesto neudelené prvé miesto neudelené
 2. kat. prvé miesto neudelené prvé miesto neudelené
 3. kat. Mária Kotvášová, Pavel Prihracki, Nadlak, Rumunsko

Kovačica, Srbsko

XLVI. LK        Základné školy:                         Základné školy:

2011               1. kat. Vanessa Jóriová, Šaľa     Agáta Brozová, Nižná

 1. kat. Adam Štefunko, Nicol Hochholczerová,

Bratislava a Barbora Plutová, Rimavská Sobota

Stará Ľubovňa

Stredné školy:                            Stredné školy:

Ján Živčák, Podolínec                 Katarína Vargová, Donovaly

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

 1. kat. prvé miesto neudelené prvé miesto neudelené
 2. kat. prvé miesto neudelené prvé miesto neudelené
 3. kat. prvé miesto neudelené Filip Omasta, Báčsky Petrovec, Srbsko

XLVII. LK       Základné školy:                         Základné školy:

2012               1. kat. Michal Vyparina,             Alexandra Kmentová, Galanta

Plavnica

 1. kat. Barbora Plutová, Nicol Hochholczerová,

Stará Ľubovňa                             Rimavská Sobota

Stredné školy:                            Stredné školy:

Soňa Klimčová, Bobot                Zuzana Černianska, Bytča

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

                         Vo všetkých troch kategóriách nebolo určené umiestnenie,

boli dané len ocenenia

XLVIII. LK     Základné školy:                         Základné školy:

2013               1. kat. prvé miesto neudelené  Šimon Krišta, Vranov nad Topľou

 1. kat. Jana Biganičová, Mária Bernátová, Bratislava

Stará Ľubovňa a Barbora

Plutová, Stará Ľubovňa

Stredné školy:                            Stredné školy:

Dominik Holíček,                        prvé miesto neudelené

Bánovce nad Bebravou

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

 1. kat. Nina Marčoková, Nina Marčoková, Kysáč, Srbsko

Kysáč, Srbsko

 1. kat. prvé miesto neudelené Martina Pintírová, Pivnica, Srbsko
 2. kat. neudelené žiadne neudelené žiadne miesto

miesto

 1. LK 2014 Základné školy: Základné školy:
 2. kat. prvé miesto neudelené Šimon Krišta, Vranov nad Topľou
 3. kat. Natália Timaniková, Nicol Hochholczerová,

Stará Ľubovňa a Nikola             Rimavská Sobota

Barkociová, Plavnica

Stredné školy:                            Stredné školy:

Barbora Plutová,                         Tímea Kónyová, Prešov

Stará Ľubovňa

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

 1. kat. Tea Pudelková, Estera Zajácová, Pivnica, Srbsko

Pivnica, Srbsko

 1. kat. Irena Kolárová, Rebeka Majdlíková, Padina, Srbsko

Susek, Srbsko

 1. LK 2015 Základné školy: Základné školy:
 2. kat. Tímea Zábelová, Lokca Šimon Krišta, Vranov nad Topľou
 3. kat. prvé miesto neudelené Agáta Brozová, Tvrdošín

Stredné školy:                            Stredné školy:

Ema Malíšková, Levoča             Nicol Hochholczerová,

Rimavská Sobota

Slováci, žijúci v zahraničí:     Slováci, žijúci v zahraničí:

 1. kat. prvé miesto neudelené Nina Marčoková, Kysáč, Srbsko
 2. kat. Milina Strejčeková, prvé miesto neudelené

Stará Pazova, Srbsko

 1. kat. Klaudia Snir, Nadlak, prvé miesto neudelené

Rumunsko