Siedmy ročník Literárneho Kežmarku sa uskutočnil 10. – 13. mája 1972 a bol venovaný 150. výročiu narodenia štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý študoval na kežmarskom lýceu. Naše mesto pri tejto príležitosti navštívilo viacero významných osobností kultúrneho a umeleckého života.

Tretí zľava básnik, prozaik a dramatik Ján Poničan, druhý sprava básnik Theo H. Florin.

Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.