Novinkou tretieho Literárneho Kežmarku v roku 1968 bolo vydanie troch čísel neperiodického listu Slovo (dodnes je vydávaný ako bulletin jednotlivých ročníkov LK) a zborníček víťazných prác mladých autorov Opäť – znamená Iný (jeho titulná strana na obrázku).

Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.