I. Literárny Kežmarok 17. – 18. november 1966 Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie štúdií na kežmarskom lýceu)
II. Literárny Kežmarok 15. – 16. december 1967 Martin Rázus (60. výročie ukončenia štúdií na lýceu)
III. Literárny Kežmarok 23. – 25. máj 1968 Samo Tomášik – Daniel Lichard (obaja 140. výročie štúdií na lýceu) – Adolf Medzihradský (120. výročie štúdií na lýceu)
IV. Literárny Kežmarok 22. – 25. máj 1969 Karol Kuzmány (140. výročie príchodu za profesora lýcea)
V. Literárny Kežmarok 26. – 30. máj 1970 Pavol Jozef Šafárik (160. výročie príchodu na štúdiá na kežmarské lýceum)
VI. Literárny Kežmarok 5. – 7. máj 1971 Ján Chalupka, profesor a rektor lýcea (180. výročie narodenia a 100 rokov od smrti)
VII. Literárny Kežmarok 10. – 13. máj 1972 Janko Kráľ, kežmarský študent (150 rokov od narodenia)
VIII. Literárny Kežmarok 10. – 12. máj 1973 Janko Jesenský (80. výročie ukončenia štúdií v Kežmarku)
IX. Literárny Kežmarok 16. – 19. máj 1974 Anton Prídavok (70 rokov od narodenia v Kežmarku) a Jiří Wolker (50 rokov od smrti)
X. Literárny Kežmarok 22. – 24. máj 1975 Martin Kukučín (90. výročie štúdií na lýceu)
XI. Literárny Kežmarok 27. – 28. máj 1976 Jonáš Záborský a Janko Kráľ, kežmarskí študenti (obaja 100 rokov od smrti)
XII. Literárny Kežmarok 4. – 5. máj 1977 Ján Blahoslav Benedikti, profesor lýcea (130 rokov od smrti v Kežmarku )
XIII. Literárny Kežmarok 12. – 13. máj 1978 Ivan Stodola, kežmarský študent (90 rokov od narodenia)
XIV. Literárny Kežmarok 16. – 18. máj 1979 Samo Czambel, kežmarský študent (70 rokov od smrti)
XV. Literárny Kežmarok 21. – 23. máj 1980 Ladislav Nádaši – Jégé, kežmarský študent (40 rokov od smrti)
XVI. Literárny Kežmarok 1. – 2. október 1981 Jur Hronec, profesor a riaditeľ školy (100 rokov od narodenia), Ján Chalupka, profesor a rektor lýcea (190. výročie narodenia a 110. výročie úmrtia)
XVII. Literárny Kežmarok 27. – 28. máj 1982 Jakub Grajchman, kežmarský študent (160 rokov od narodenia)
XVIII. Literárny Kežmarok 26. – 27. máj 1983 Samo Chalupka (100 rokov od smrti), Samo Tomášik (170 rokov od narodenia), kežmarskí študenti
XIX. Literárny Kežmarok 31. máj – 1. jún 1984 40. výročie SNP a Medzinárodný deň detí
XX. (20.) Literárny Kežmarok 30. – 31. máj 1985 Ctiboh Zoch, kežmarský študent (170 rokov od narodenia)
XXI. Literárny Kežmarok 29. – 30. máj 1986 Medzinárodný rok mieru a Ľudovít Štúr (130 rokov od smrti)
XXII. Literárny Kežmarok 28. – 29. máj 1987 70. výročie VOSR
XXIII. Literárny Kežmarok 2. – 3. jún 1988 125. výročie založenia Matice slovenskej
XXIV. Literárny Kežmarok 31. máj – 2. jún 1989 Jonatán Dobroslav Čipkay (170 rokov od narodenia), P. O. Hviezdoslav (140 rokov od narodenia), kežmarskí študenti
XXV. Literárny Kežmarok 24. – 25. máj 1990 Spišský región v literatúre
XXVI. Literárny Kežmarok 22. – 24. máj 1991 Ján Chalupka, profesor a rektor lýcea (200 rokov od narodenia)
XXVII. Literárny Kežmarok 20. – 22. máj 1992 600 rokov kežmarského školstva
XXVIII. Literárny Kežmarok 3. – 4. jún 1993 Ján Kollár (200 rokov od narodenia), bol v Kežmarku krátky čas na návšteve
XXIX. Literárny Kežmarok 9. – 10. jún 1994 Kežmarské lýceum
XXX. (30.) Literárny Kežmarok 1. – 2. jún 1995 Pavol Jozef Šafárik, kežmarský študent (200 rokov od narodenia)
XXXI. Literárny Kežmarok 13. – 14. jún 1996 Pavol Országh Hviezdoslav, kežmarský študent (75 rokov od smrti) – Ján Benedikti, profesor lýcea (200 rokov od narodenia) – Jozef Cíger-Hronský (100 rokov od narodenia), návštevník Kežmarku
XXXII. Literárny Kežmarok 5. – 6. jún 1997 Jonáš Záborský, kežmarský študent (185 rokov od smrti)
XXXIII. Literárny Kežmarok 4. – 5. jún 1998 Rok slovenskej literatúry
XXXIV. Literárny Kežmarok 10. – 11. jún 1999 Pavol Országh Hviezdoslav, kežmarský študent (150 rokov od narodenia)
XXXV. Literárny Kežmarok 8. – 9. jún 2000 Janko Jesenský, kežmarský študent (55 rokov od smrti)
XXXVI. Literárny Kežmarok 21. – 22. jún 2001 Ján Chalupka, profesor a rektor (210 rokov od narodenia), Pavol Jozef Šafárik, kežmarský študent (140 rokov od smrti), Karol Kuzmány, profesor lýcea (135 rokov od smrti)
XXXVII. Literárny Kežmarok 20. – 21. jún 2002 Martin Rázus, kežmarský študent (65 rokov od smrti)
XXXVIII. Literárny Kežmarok 18. – 19. jún 2003 Samo Tomášik (190 rokov od narodenia) a Samo Chalupka (120 rokov od smrti), kežmarskí študenti
XXXIX. Literárny Kežmarok 4. – 5. november 2004 Pavol Jozef Šafárik (190 rokov od ukončenia štúdií v Kežmarku)
XL. (40.) Literárny Kežmarok 29. – 30. september 2005 Pavol Országh Hviezdoslav (140 rokov od začiatku štúdií v Kežmarku)
XLI. Literárny Kežmarok 19. – 20. október 2006 Karol Kuzmány, profesor (200 rokov od narodenia)
XLII. Literárny Kežmarok 22. – 23. november 2007 Študentské spolky na kežmarskom lýceu
XLIII. Literárny Kežmarok 2. – 3. október 2008 Ivan Stodola a Martin Rázus, kežmarskí študenti (obaja 120 rokov od narodenia)
XLIV. Literárny Kežmarok 18. – 19. jún 2009 Július Barč – Ivan, kežmarský študent (100 rokov od narodenia)
XLV. Literárny Kežmarok 17. – 18. jún 2010 Martin Kukučín, kežmarský študent (150 rokov od narodenia)
XLVI. Literárny Kežmarok 16. – 17. jún 2011 Janko Kráľ, kežmarský študent (135 rokov od narodenia) a Memorandum slovenského národa (150. výročie)
XLVII. Literárny Kežmarok 14. – 15. jún 2012 Samo Chalupka – Jonáš Záborský – Daniel Lichard (všetci 200 rokov od narodenia), kežmarskí študenti
XLVIII. Literárny Kežmarok 13. – 14. jún 2013 630. výročie kežmarského školstva, 170. výročie vzniku spisovnej slovenčiny
IL. Literárny Kežmarok 12. – 13. jún 2014 Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, kežmarský študent (220 rokov od narodenia), Kežmarské divadelníctvo (490. výročie)
L. (50.) Literárny Kežmarok 11. – 12. jún 2015 Ľudovít Štúr (200 rokov od narodenia), štúrovci a Kežmarok (študenti na lýceu – budúci štúrovci)