Pozvánka na druhý ročník Literárneho Kežmarku, ktorý sa konal 15. a 16. decembra 1967. Podujatie ešte vtedy nebolo autorskou súťažou mladých začínajúcich poetov a prozaikov, tou sa stalo až o rok neskôr. Hlavnou náplňou druhého Literárneho Kežmarku bola súťaž v prednese poézie a prózy z diel slovenských klasicistov a realistov.

Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.