Literárny Kežmarok býva často vhodnou príležitosťou na slávnostné odhaľovanie pamätných tabúľ významným rodákom alebo profesorom a študentom kežmarského lýcea.

V roku 2013 (13. – 14. 6.) sa konal 48. ročník LK a na ďalšom dome na Hlavnom námestí pribudla pamätná tabuľa venovaná Jánovi Blahoslavovi Benediktimu, profesorovi kežmarského lýcea a zakladateľovi prvej slovenskej študentskej spoločnosti v roku 1824.

Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.