Literárny Kežmarok býva často vhodnou príležitosťou na slávnostné odhaľovanie pamätných tabúľ významným rodákom alebo profesorom a študentom kežmarského lýcea.

Súčasťou 40. ročníka Literárneho Kežmarku (29. – 30. 9. 2005) bolo odhalenie pamätnej tabule Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi na priečelí domu na Hlavnom námestí (dnešný hotel Hviezdoslav), v ktorom počas svojich kežmarských štúdií býval.

Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.