Druhý ročník Literárneho Kežmarku, ktorý sa konal 15. – 16. decembra 1967, bol spätý s menom Martina Rázusa, pretože na ten rok pripadlo 60 rokov od ukončenia jeho štúdií v Kežmarku. Na dobovom dokumente sú podpísaní prítomní členovia rodiny Rázusovej, medzi ktorými nechýbal najmladší Martinov brat Ondrej, ale aj organizátori či ďalší účastníci podujatia.

Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.