Literárny Kežmarok býva často vhodnou príležitosťou na slávnostné odhaľovanie pamätných tabúľ významným rodákom alebo profesorom a študentom kežmarského lýcea.

Rovnako v roku 2013 (48. ročník LK, 13. – 14. 6.) bola vo vstupe do budovy základnej školy na Hradnom námestí odhalená busta a pamätná tabuľa profesorovi Alfrédovi Groszovi, legendárnemu kežmarskému pedagógovi a neúnavnému propagátorovi Tatier.

Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.