Literárny Kežmarok býva často vhodnou príležitosťou na slávnostné odhaľovanie pamätných tabúľ významným rodákom alebo profesorom a študentom kežmarského lýcea.

47. ročník Literárneho Kežmarku v roku 2012 (14. – 15. 6.) bol venovaný kežmarským študentom Samovi Chalupkovi, Jonášovi Záborskému a Danielovi Lichardovi. Všetci títo traja neskorší národní buditelia boli počas štúdií na evanjelickom lýceu vychovávaní v dome profesora a rektora lýcea Daniela Mihálika na dnešnej Ulici Dr. Alexandra, na ktorom im bola odhalená pamätná tabuľa.

Foto z publikácie 50 rokov Literárneho Kežmarku, vydanej v roku 2015.