Júlia Čurillová

Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch je viacnásobnou laureátkou celoslovenských súťaží v tvorbe poézie na Literárnom Zvolene a autorskej časti súťaže Chalupkovo Brezno. Ocenenia získala aj v autorských súťažiach Poetická Ľubovňa, Literárna Senica, Wolkrova Polianka, Literárny Kežmarok, Bratislavský verš. Je víťazkou súťaže Debut 2007, po ktorej jej bola vydaná prvá zbierka...

Čítajte viac

Martina Jánošíková

Absolventka Katedry bábkarskej tvorby na VŠMU a The Central School of Speech and Drama (v rámci programu Erasmus) Od roku 2017 sa venuje storytellingu. V 2020 absolvovala trojmesačný výcvik na Emerson College vo Veľkej Británii. Desať rokov učila dramatickú výchovu na ZUŠ. Venuje sa detským knihám – ich kritike aj...

Čítajte viac

Jozef Brunclík

Študoval slovenský jazyk a históriu na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre, neskoršie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia krátko pôsobil ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry i histórie, v roku 2001 nastúpil ako interný doktorand na Katedru slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity...

Čítajte viac

Valentín Šefčík

Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pracuje v školstve, je autorom literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydaj (2000), Kamienky pri ceste (2007) a Basta fidli (2010) a iné. Nerezignoval na obligátnu jazykovú hravosť súčasnej detskej poézie, ale používa ju uvážene a veľmi funkčne. Šefčíkove básne sú reflexívne i náladové momentky dotýkajúce...

Čítajte viac