Lucia Hurajová

Lucia Hurajová sa narodila sa v roku 1976 v Bratislave.  V rokoch 1997 až 2001 študovala na katedre herectva Vysokej školy múzických umení v Bratislave v ročníku Božidary Turzonovovej  a v rokoch 2009 až 2013 absolvovala doktorandské štúdium v odbore divadelná veda. Počas štúdia herectva na VŠMU absolvovala ročnú stáž v Paríži na Conservatoire National Supérieur d´Art Dramatique (CNSAD)....

Čítajte viac

Monika Kompaníková

Narodila sa 1. septembra 1979 v Považskej Bystrici, vyštudovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Debutovala zbierkou krátkych próz s názvom Miesto pre samotu, za ktorú získala Cenu Ivana Kraska za debut. V roku 2006 jej vyšla novela Biele miesta, nominovaná na cenu Anasoft litera 2007. Pod...

Čítajte viac

Daniel Hevier

Narodil 6. decembra 1955 v Bratislave, detstvo prežil v Prievidzi, kde absolvoval aj gymnázium. V štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (estetika a jazyk slovenský). Počas vysokoškolského štúdia sa zamestnal ako redaktor literárnej redakcie v Slovenskom rozhlase. Po absolvovaní vojenčiny bol niekoľko rokov na voľnej nohe...

Čítajte viac

Tamara Šimončíková Heribanová

Autorka próz Predavačky bublín (2010), Bola to len láska (2012), Malá doba ľadová (2014), Pendleri (2018, Cena SC PEN) a kníh pre deti Misia Eva, prísne tajné (2012, 2. miesto Knižná revue) a Misia Eva v Thajsku (2014). Jej poviedky boli preložené a publikované v antológiách a časopisecky v...

Čítajte viac

Júlia Čurillová

Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch je viacnásobnou laureátkou celoslovenských súťaží v tvorbe poézie na Literárnom Zvolene a autorskej časti súťaže Chalupkovo Brezno. Ocenenia získala aj v autorských súťažiach Poetická Ľubovňa, Literárna Senica, Wolkrova Polianka, Literárny Kežmarok, Bratislavský verš. Je víťazkou súťaže Debut 2007, po ktorej jej bola vydaná prvá zbierka...

Čítajte viac

Jozef Brunclík

Študoval slovenský jazyk a históriu na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre, neskoršie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia krátko pôsobil ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry i histórie, v roku 2001 nastúpil ako interný doktorand na Katedru slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity...

Čítajte viac

Valentín Šefčík

Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pracuje v školstve, je autorom literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydaj (2000), Kamienky pri ceste (2007) a Basta fidli (2010) a iné. Nerezignoval na obligátnu jazykovú hravosť súčasnej detskej poézie, ale používa ju uvážene a veľmi funkčne. Šefčíkove básne sú reflexívne i náladové momentky dotýkajúce...

Čítajte viac

Nora Baráthová

V rokoch 1961 – 1967 vyštudovala na FF UPJŠ v Prešove  odbor slovenčina – dejepis a v roku 1976 úspešne absolvovala rigorózne skúšky zo všeobecnej histórie a filozofie. Do Múzea v Kežmarku nastúpila na post historika v roku 1965, kde pracovala až do roku 2002, v r. 2003 – 2009 ako externý zamestnanec múzea. V múzeu zo...

Čítajte viac