Autorka próz Predavačky bublín (2010), Bola to len láska (2012), Malá doba ľadová (2014), Pendleri (2018, Cena SC PEN) a kníh pre deti Misia Eva, prísne tajné (2012, 2. miesto Knižná revue) a Misia Eva v Thajsku (2014). Jej poviedky boli preložené a publikované v antológiách a časopisecky v Rakúsku, Holandsku, Srbsku, Česku, Portugalsku a na Taiwane. Študovala komunikačné vedy a žurnalistiku na Viedenskej univerzite, germanistiku na Univerzite v Utrechte a marketingovú komunikáciu na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2020 obhájila na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV dizertačnú prácu Kabaret, satira a občianska poézia ako potenciál odporu proti totalite (Dielo Ericha Kästnera vo Weimarskej republike). Osem rokov pracovala v časopise EMMA, jej rozhovory, reportáže, eseje a stĺpčeky vychádzajú v ELLE Czech, GQ Portugal, VOGUE Portugal a VOGUE Czechoslovakia. Od roku 2011 je členkou Slovenského centra PEN, ambasádorkou literárneho geocachingového projektu Knihobežník a od roku 2013 členkou redakčnej rady literárneho dvojmesačníka pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Tamara je organizátorkou literárnych workshopov, besied na základných a stredných školách, gymnáziách a univerzitách.