prvé kroky po klávesnici
sú ako narodenie jarných kvetov
sú túžbou bežať dopredu

takty plynú do rytmu
objavujem skryté tajomstvá

zrazu sa môžem dotknúť hudby
zavrieť oči
a chytať vietor
do sieťky na motýle

slnko sa šplhá po oblohe
pomaly prebúdza oblaky
a s ním
tiché chvenie huslí
nesmelé
ako zablúdený lúč
ktorý rozjasní
moju tvár

počuli ste už spievať stromy
tichá melódia píšťal
tancuje bosá
má machovo-zelené šaty
a vrkoč zapletený
do notových osnov