Unáša listy oblohou.

Trávy s ním tancujú.

Víchrica, ty máš ženícha!

Vietor sa k tebe hodí.

A vaše deti – tiché vánky.

 

V lese je bál.

Stromy sa chytili za ruky.

Hudbu zabezpečili vtáky.

Hrajú všetky píšťaly.

 

A ty si ich kráľ!

 

O autorke:

Anežka Ščurková, 10 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (4. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – čestné uznanie