Ľahký zelený koberec.

Rozprestretý.

Krásu mu dávajú pestré kvety.

Masíruje nohy, nik to nevie ako on.

Kto to na lúke vysedáva?

Kto sa dovtípi?

Stráži byliny, farby, hmyz…

Svieža zelená tráva.

 

O autorke:

Anežka Ščurková, 10 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (4. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – čestné uznanie