Na hodine čítania 2. A čítala rozprávku o POPOLUŠKE. Začala Hanka, potom Cecília

a tak to pokračovalo až po Paľka, ktorý sedel v poslednej lavici. Nevedeli, že ony majú

naozajstnú Rozprávku. Rozprávka sa kotúľala po polici, kde boli knihy. Nudila sa. Keď

chcela prejsť na inú policu, polica s knihami sa rozsypala a spadla na zem. Pani učiteľka

a žiaci sa divili, mysleli si, že je to vietor, a tak zavreli okno. Rozprávka si povedala, že sa im

musí predstaviť.

Ale ako? Dostala nápad! Vrátila sa do svojej krajiny, z ktorej prišla a povedala o svojom

nápade svojim poddaným – rozprávkovým bytostiam. Na druhý deň v škole niekto zaklopal

na dvere. Pani učiteľka otvorila. Vošli dnu rozprávkové bytosti a jedna z nich

milým hlasom povedala: „Dobrý deň, prišli sme sa ospravedlniť za to, že naša pani vám

nechtiac pokazila policu s knihami. Chceli by sme vám pomáhať pri učení a s domácimi

úlohami.“ Pani učiteľka a žiaci sa začudovali, ale potom sa potešili a každý si vybral jednu

rozprávkovú bytosť. Hanka si vybrala Elzu, Cecília Popolušku, Paľko Spidermana, Jožko

Batmana…

A tak každý deň rozprávkové bytosti pomáhali deťom s úlohami. Deťom sa darilo a aj

pani učiteľka bola šťastná. Ale museli mať omnoho viac lavíc, lebo každé dieťa sedelo so

svojou rozprávkovou bytosťou. A myslíte si, že mamky dovolili, aby si ich deti zobrali svoje

rozprávkové bytosti domov? Pravdaže, aj mamkám s upratovaním a varením pomáhali.

Dokonca viac než ich vlastné deti!

 

O autorke:

Anežka Ščurková, 10 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (4. ročník ZŠ)

  1. kategória – próza – čestné uznanie