Buď vždy netopierom, keď si netopier,

zostaňme visieť dolu hlavou spolu.

Možno nás preto aj dajú na pranier,

lepšie než zradiť svoju myseľ, vôľu.

 

Majte nás radi, hoci sme aj iní,

my za to stojíme, máme vám, čo dať.

Iba pre výsmech unesú nás splíny,

pre strach zo sveta, kde máš na nohách stáť.

Dominik F. Bartoník, 11 rokov

ZŠ Březová, ČR (3. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – 2. miesto