nepochopila som vtedy

že dedko večerníček rozsvecuje okná

nepomohla som mu

ani vďačným

pohľadom na nahrubo načrtnutú panorámu

 

Katarína Chmeliarová, 16 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (1. ročník SŠ)

III. kategória – poézia – 2. miesto