Niekde medzi nad a pod

sa stratila…

Nikto si nepamätá.

Aspoň sme si stihli

obnoviť vedomosti z alchýmie

a skomponovať ambientnú skladbu.

Toto všetko za jednu minútu.

 

Náš kľud mohlo narušiť len túlavé hauku:

 

utekali sme

iba ja som sa vrátil

bol som zrazu sám

 

Tomáš Janešík, 16 rokov

Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica (2. ročník SŠ)

III. kategória – poézia – 3. miesto