Má zelené oči.

Hrubú kôru, čo si pamätá.

A sen veľký ako vesmír.

Dotknúť sa neba.

Skúša to roky.

 

Možno sa mu to raz podarí.

 

Natália Matoľáková, 12 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (6. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – 1. miesto