Sneh je jemná múka.

Ligoce sa na slnku.

Pozorujem, ako mi ju z ruky

kradne vietor.

Stromy si šuškajú:

šu, šu, šu, je tu zima…

 

Odtrhnem kúsok šumu

a založím do herbára.

 

Natália Matoľáková, 12 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (6. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – 1. miesto