V malebnej krajine Agárii, na kopci, v malom domčeku, žil premiér Kaktus. V sobotu, o 14:36, pocítil v  dolnej časti brucha bolesť a začul divné zvuky. Najprv si myslel, že mu asi v bruchu vyhrávajú muzikanti, ale potom si povedal, že žiadnym muzikantom nezaplatil, aby mu hrali v bruchu. Z police vzal knihu s názvom Ľudské telo, keď ju však otvoril, vyľakal ho obrázok prekrveného mozgu. Rozhodol sa, že nič nebude vyhľadávať a pôjde von.

Išiel teda von až prišiel k domčeku, ktorý práve hral karty. Zaklopal na dvere a opýtal sa či môže vojsť. Dom odpovedal, že je mu to jedno, hlavne nech ho neruší. Po špičkách vstúpil dnu a uvidel starú ženu spiacu v kresle. V ruke držala plnú panvicu popukaných pukancov. Premiér Kaktus otvoril obrovskú chladničku a našiel v nej seno. Trochu ho to prekvapilo, ale keďže bol očividne hladný, dal seno do mikrovlnky a nastavil ohrievanie na päť minút. Ako mikrovlnka pípla, stará žena sa prebudila, chytila milého premiéra za ruku, priviedla ho k dverám a vyhodila ho z domu.

Cestou domov uvidel kino. Práve premietali film s názvom Som hladný. Premiér Kaktus dosť zosmutnel. Vedľa kina stál obchod s praclíkmi. Už ani nešiel dnu.

Greta Amina Tábory, 11 rokov

ZŠ Vazovova Bratislava (5. ročník ZŠ)

  1. kategória – próza – 1. miesto