Slnko
skladá na tvárach ľudí
mozaiku
svieti na modrý stolík
a žlté štvorčeky
tancujú
uprostred našej obývačky

slnko je svetlo
ktoré je v ľuďoch

nebo
modré plátno
so žlto-bielym kvietkom uprostred
ráno ho maliar nakreslí
anjeli sa z neho pozerajú
a radia nám
slnko a obloha
pár tancujúci valčík
dotýka sa krehkých oblakov

mraky
prekrývajú sa ako
knihy v polici
v každom sa skrýva
svetlo
čo nás teší
aj keď sú náladové

tanec
počujem vietor
našepkáva mi kroky
veveričky lúskajú oriešky
do rytmu
a vtáky spievajú
pomaly splývam s hudbou
nikto tu nie je
len ja a tanec