Zima je ako chladné slnko,
chlad jej nerobí problémy.
Biela krajina zaviata snehom.
Umrel kvôli nej vtáčí spev,
len sem – tam poletúva
vtáčik – samotáčik.