ladne sa kĺžeš
po záhrade
krok-šum-krok
zdravíš všetky kvety
prihováraš sa stromom
so slnkom
maľuješ dúhu
na oblohu
niekedy prídeš
aj bez ohlásenia sa
v správach o počasí
iba ma zavoláš von
a tak kráčam
s dážd(n)ikom