Dávno-pradávno v malom meste žila jedna chudobná rodinka. Mali len jedného syna. Volal sa Jožko a mal už dvanásť rokov. Blížila sa jeseň a bolo treba ísť do školy. Ale náš Jožko musel do roboty. Ovce pásť alebo husi.
Jedného rána ho mama budí zavčasu“
-Vstávaj, Jožko, musíš pásť susedovie ovce.
Jožko sa horko-ťažko zobudil, obliekol sa, zobral trochu jedla, čo mu mama prichystala a pobral sa do susedov.
Vyšla gazdiná od susedov a začala naň kričať:
-Teraz sa ide?!… Ovce už dávno bľačia od hladu! Už sa aj ber do roboty a choď
ich pásť!
– Stará striga. – pomyslel si chlapec.
Pobral sa Jožko s ovcami na pašu. Sadol si pod strom, aby si oddýchol, veď lúka bola poriadne ďaleko od domu. Poobede prechádzali okolo deti, vracali sa zo školy. Zbadali Jožka a začali sa mu posmievať.
– Pozrite na toho! Pasie ovce! Ha, ha, ha!
Jožko veľmi zosmutnel, keď to všetko počul.
Blížil sa večer a chlapec doviedol ovce z paše. Gazdiná mu dala groš a poslala ho
domov . Jožko dal peniaz mamke, ale ani večerať sa mu nechcelo, bol smutný, že sa mu posmievajú ostatné deti.
Na druhé ráno sa všetko opakovalo. Jožko nerád šiel pásť susedove ovce, no nemal kam. Musel ísť. Ako došiel s ovcami na pašu, začal kresliť čosi papekom po zemi. Práve vtedy prechádzal stade starý pastier, ktorý sa mu prihovoril a pochválil ho za kresbu, ktorú uvidel na zemi. Jožko sa veru potešil pochvale. Zaumienil si, že bude maľovať a obrázky skúsi predať na trhu.
Doma sa navečeral, potom zobral papier a dal sa do kreslenia. Darilo sa mu ako nikdy predtým a potom už maľoval každý večer. Blížil sa deň trhu a preto Jožko rozpovedal rodičom, čo mieni robiť. Obidvaja súhlasili a náš Jožko sa pobral na trh. Po tom ako staršia žena kúpila od neho obrázok, prišli ďalší a ďalší záujemcovia, ktorí sa ponáhľali kúpiť chlapcove obrazy. Jožko predal všetko, čo namaľoval a tak zarobil hodne zlatých peňazí. Odvtedy jeho rodina žila lepšie, chlapec už nemusel pásť ovce, chodieval do školy a bol medzi najlepšími v triede.
Jožkovi sa už nikto neposmieval. Poznali ho v celom okolí.
A tak sa stal Jožko slávnym maliarom.