Obsadila všetky ulice.

Svieti si čiernou baterkou.

Aby nás nevidela.

 

Iba hviezdy jej robia naschvál.

Žmurkajú na nás z oblohy.

 

Natália Matoľáková, 12 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (6. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – 1. miesto