V rokoch 1961 – 1967 vyštudovala na FF UPJŠ v Prešove  odbor slovenčina – dejepis a v roku 1976 úspešne absolvovala rigorózne skúšky zo všeobecnej histórie a filozofie. Do Múzea v Kežmarku nastúpila na post historika v roku 1965, kde pracovala až do roku 2002, v r. 2003 – 2009 ako externý zamestnanec múzea. V múzeu zo...